De fleste annonsører i dag investerer minst halvparten av markedsmidlene sine på digitale plattformer. Allikevel har man altså fortsatt ikke vært i stand til å kunne måle hvilken reell dekning en digital kampanje faktisk har levert.

Når du får en digital kampanjerapport, står det kanskje fortsatt at kampanjen nådde ut til 2 millioner cookies på display, 2,5 millioner YouTube-brukere og 2,5 millioner Facebook-brukere. Kampanjen hadde en samlet rekkevidde på 7 millioner…?

Problemet er åpenbart at tallene i rapporten hverken kan sammenlignes eller summeres.

Slik løser vi og Publicis bransjeutfordringen

At dekningstallene ikke kan summeres eller sammenlignes i digitale kanaler, som med TV, radio eller print, er fordi de forskjellige annonseplattformene teller mennesker på ulike måter. En person kan dermed bli telt flere ganger fordi plattformene ikke deler data seg imellom. Det finnes med andre ord ikke en bransjestandard for å måle reell dekning i digitale kanaler.

Til syvende og sist er det annonsøren som har blitt skadelidende når vi ikke har vært i stand til å svare på det tilsynelatende enkle spørsmålet «Hvor mange mennesker så annonsene mine på tvers av digitale kanaler, og hvem var de?».

Når Publicis nå lanserer Digital TRP (Target Rating Point) i det norske markedet er det en løsning på utfordringene bransjen har hatt helt siden starten av den digitale medieøkonomien:

  • hvordan vi kan måle dekning og verifisere målgrupper på tvers av digitale kanaler
  • hvordan vi kan vi bruke denne informasjonen for å oppnå optimal dekning og frekvens i pågående og fremtidige aktiviteter

Samarbeid med global bransjeleder på annonsemåling

Svaret på hvordan kostnadseffektiv dekning kan kjøpes på tvers av kjøpsplattformer er Digital TRP. Sentralt i løsningen ligger mest solide produktet for dekningsverifikasjon i bransjen: Digital Ad Ratings, eller DAR. DAR leveres av Nielsen, bransjelederen på annonsemåling globalt. De benytter Facebook-data som verifikasjonsgrunnlag. Nielsen DAR tracking er nå også verifisert av alle de største mediehusene i Norge.

Effektive mediekjøp med Publicis CortexTM integrasjon

Digitale mediekjøp fremstår som både uoversiktlig og vanskelig for mange annonsører. Ved å integrere Digital TRP i Publicis Cortex™, plattformen vår for håndtering av digitale kampanjer, forenkles de digitale mediekjøpene. Dette muliggjør også optimalisering av investeringen underveis i kampanjer.

I Cortex-plattformen krysses daglig verifisert dekningsdata fra DAR med kjøpsdata fra kjøpsplattformene. Cortex konsoliderer datapunktene og gjennomfører de nødvendige kalkulasjonene for fortløpende å kunne visualisere dekning både per kanal og totalt for kampanjen.

I praksis betyr det budsjetter kan flyttes underveis i kampanjer over til de kanalene og aktivitetene der pengene gir best avkastning – også når målet er å maksimere dekning i målgruppen.

Hva betyr dette for annonsørene?

Med Digital TRP blir det omsider mulig å måle og verifisere både dekning og kostnad per dekningspoeng på tvers av digitale kanaler.

I forlengelsen av det legger vi også til rette for vekst ved å sikre optimal dekning og frekvens i målgruppen.