SOS-barnebyer kom til Spoon med høye ambisjoner og et klart mål for den nye årsrapporten.

– I SOS-barnebyer anser vi trygge barn som samfunnets viktigste kapital. Investering i omsorg har stor verdi – ikke bare for hvert enkelt barn, men også for samfunnet. Vi utfordret Spoon på å formidle dette budskapet på en ny måte overfor næringslivet, og vi ba byrået bruke årsrapporteringen som utgangspunkt, forteller Hans Erik Bryhn, leder for partnerarbeidet i SOS-barnebyer.

Dette var starten på et særdeles godt samarbeid og et spennende prosjekt.

Sammen med SOS-barnebyer la Spoons kreative krefter og målrettede markedsførere hodene i bløt. Resultatet ble «samfunnets beste investering».

Nettsiden tar deg steg for steg inn i et univers av historier som synligjør behovet for, og effekten av, omsorg.

– Vi ville vise at samfunnsansvar er et konkurransefortrinn og ikke bare et samvittighetsprosjekt. Dette vet SOS-barnebyers nåværende partnere bedre enn noen, derfor lot vi nettopp de få fortelle om det, sier Christen Pedersen, kreativ leder i Spoon.

Nettsiden kommer i tillegg til den tradisjonelle årsrapporten på print.

Vi ønsket oss noe mer enn en årsrapport. Løsningen Spoon kom opp med løfter frem arbeidet vårt på en ny og spennende måte. Vi har fått et digitalt univers som ikke bare viser effekten av arbeidet vårt, den viser også verdiskapningen våre partnere opplever ved å samarbeide med oss.

Den nye nettsiden gir SOS-barnebyer en verktøykasse for fremtidige presentasjoner og kampanjer. Som en ideell organisasjon er det viktig for SOS-barnebyer at så mye som mulig av pengene går til formålet og ikke forsvinner i administrasjon. Samtidig var det et behov for mer materiell som kan brukes for å verve større samarbeidspartnere. Den nye nettsiden er bygget opp som et rammeverk hvor man enkelt kan tilpasse innholdet etter behov.

– Vi gleder oss over å kunne ta universet i bruk i alle våre kanaler, og takker for et godt og kreativt samarbeid, sier Bryhn fra SOS-barnebyer.

– Vi likte veldig godt at briefen fra SOS-barnebyer var så proff og spisset. De visste hva de ville oppnå med innholdet vi laget. Samtidig gav de oss kreativ frihet og tillit i produksjonen. Dette har vært et givende prosjekt både fordi formålet er å skape bedre oppvekstvilkår for barn, men også rent faglig, sier Pedersen.