Historiefortellingens funksjon i bedrifter og organisasjoner har endret seg de siste årene: fra å være et verktøy for å markedsføre et produkt til å være en del av produktet. Dette gir både utfordringer og muligheter for dagens markeds-og kommunikasjonssjefer.

Den største enkeltstående utfordringen er at brukerne/kundene er mer aktive og informerte. Kontaktpunktene er mange, og kjøpsreisen er ikke så lineær som tradisjonelle markedsførere har vært vante med. Å forstyrre mottakerne med middelmådig innhold fungerer ikke. Oppskriften på suksess er å produsere innhold av høy kvalitet,
innhold som mottakeren ønsker seg.

En undersøkelse fra Content Marketing Institute viser at 85 prosent av de mest vellykkede markedsførerne fokuserer på å produsere innhold av høy kvalitet. Innholdet har en hensikt, og er kanskje til og med så godt at det kan generere inntekter i seg selv. Flere bedrifter ser mulighetene i slik markedsføring, og har derfor valgt å endre den tradisjonelle markedsavdelingen til en moderne redaksjon.

Alle bedrifter innser at den ”digitale transformasjonen” krever endringer i arbeidsform, mer fleksible prosesser og et tettere samarbeid mellom ulike avdelinger. Grensen mellom internt og eksternt viskes ut. Silotankegang fører til treige prosesser og kommunikasjon som framstår som utydelig for mottakeren. Behovet for å være påkoblet – ”always on”– øker.

Denne guiden tar for seg fire suksesskriterier å skape en effektiv redaksjon. Kriteriene er enkle, men det betyr ikke at de alltid er enkle å gjennomføre. Derfor deler vi også et case som vi håper skal inspirere og forenkle ditt eget forandringsarbeid.

Last ned Jobb som en redaksjon: Fire suksessfaktorer for en vellykket nyhetsdesk nå.