Du husker helt sikkert en eller annen reklame du så på TV for mange år siden. Hvorfor er den lagret i hjernen din? Hva er det som har gjort at hjernen din har vurdert den som viktig nok til å legge den så langt fremme i bevisstheten din?

Kreativ kommunikasjon har evnen til å gå snarveien rett forbi fornuften og å snakke direkte til folks følelser. Dette er viktig, ikke bare fordi noe sånn som 90 prosent av alle avgjørelser er basert på følelser, men fordi vi husker følelser mye bedre enn fakta. 

Som bedrift har dere helt sikkert et klart bilde av hvem deres konkurrenter er, hvor de er gode, og hvorfor dere er bedre. Det har ikke alltid kjøperne dine. Et budskap kommunisert på en kreativ måte har evnen til å skille dere fra mengden. Hvorfor er det ekstra viktig i B2B-markedsføring? Det kan du lese mer om her.