Det sies og gjentas overalt: sosiale medier er i endring. Ikke bare plattformene, men også de som bruker dem. Fra å bruke sosiale medier sporadisk for å holde kontakt med familie og venner, er de nå en integrert del av hverdagen vår og måten vi oppdager, vurderer og kjøper varer og tjenester.

Search Engine Journal forteller i denne oversikten av søkemotorer at YouTube nå er verdens nest største søkemotor og at Facebook er på fjerdeplass. Når vanene våre endrer seg, endrer også plattformene seg. Både TikTok og Instagram legger stadig mer til rette for å søkeoptimalisere innholdet, godt hjulpet av de velkjente hashtagene.

Les mer på våre nettsider: Slik jobber du med SEO i sosiale medier!