Bakgrunn

I tiden etter nyttår var det mye fokus i mediene rundt nordmenns sexliv som en konsekvens av Erna Solberg sin nyttårstale. I kommunikasjonsbransjen er aktualitet et kjent kriterium for å gi en sak større nyhetsverdi. For å knytte temaet sex opp mot Sonos på en naturlig måte ønsket vi å se nærmere på hvordan musikk påvirker sexlivet til det norske folk – uten å gå for mye inn i politikken. For å gi temaet ytterligere aktualitet ble prosjektet satt rundt Valentines Day, en tid hvor mediene er sultne etter slike saker.

Mål

For Sonos var det viktig å skape omtale som satte deres merkevare inn i en større kontekst og som resulterte i et positivt engasjement. I tillegg ønsket de å sette fokus på hvilken rolle lyd og musikk har i folks liv, denne gang i forbindelse med folks sexliv.

Gjennomføring

For å skape en sak med nyhetsverdi og lokal relevans var det helt nødvendig å få innsikt som kunne fortelle noe om oss nordmenn. Første steg ble derfor å utvikle en undersøkelse i samarbeid med YouGov. Undersøkelsen tok sikte på å avdekke holdninger og vaner knyttet til sex og musikk, og ble gjennomført av et representativt utvalg mellom 18 og 74 år.

I tillegg til å finne ut om musikk hadde en påvirkning på elskoven, ønsket vi å få innsikt i hvilke musikksjangre som gir best stemning på soverommet. Undersøkelsen viste at 1 av 4 nordmenn mener musikk kan øke sexlysten, og sjangrene pop og soul er klare favoritter. Respondentene ble også spurt om spesifikke sanger som gir økt lyst, og disse sangene resulterte i en spilleliste, «Norges Sexy Beats», som ble opprettet på Sonos sin Spotify-konto. Her fant man blant annet Marvin Gaye, Elvis Presley og The Weeknd.

I produksjon av pressemelding stod Ninni Lindertz, nordisk markedssjef hos Sonos, som talsperson for funnene i undersøkelsen. Ved å bruke en fra Sonos som talsperson fikk merkevaren svært mye plass i sakene som ble publisert. For å bygge opp under funnene fra undersøkelsen og dermed gi tyngde til temaet, ble sexolog Bianca Schmidt involvert som ekstern talsperson.

Undersøkelsen og «Norges Sexy Beats» ble spilt inn bredt til nasjonale og lokale nyhetsmedier, både print og digitalt. I tillegg var dette en sak som passet ypperlig til radioformatet.

For å skape ytterligere spredning og engasjement på sosiale medier samarbeidet vi med fire utvalgte influencere, alle med en naturlig kobling til musikk gjennom sin karriere. Profilene som ble valgt ut hadde en variasjon i uttrykk og type publikum for å nå ut så bredt som mulig. Thomas (Finger’n) Gullestad, Maya Vik, Marianne Theodorsen og Chris Abolade ble alle engasjert til å opprette sin egen «Sexy Beats»-spilleliste hos Sonos som de deretter frontet og linket til via Instagram story.

Resultat

Influencer-samarbeidene skapte stort engasjement og flere av de nådde begynte å følge spillelistene som ble opprettet på Sonos sin Spotify-konto. Profilene hadde en samlet følgerskare på 206 900 personer, og med totalt 44 225 visninger endte views to followers på 21 prosent. Med 1 229 handlinger resulterte innleggene på en sammenlagt engasjement rate på 2,8 prosent, noe som er over gjennomsnittet for lignende kampanjer i denne kanalen.

Vi fikk bred mediedekning i tradisjonelle medier, både nasjonalt og lokalt. I tillegg til god dekning i radio. Saken fikk blant annet oppmerksomhet i TV2, Nettavisen, 730.no, P3 morgen, P1, NRJ og Radio Norge. Dette resulterte i en samlet rekkevidde på over 3,7 millioner. Topplisten ble avspilt på samtlige radiokanaler som tok saken, og 730.no lagde til og med sin egen «Sexy Beats»-liste.