BAKGRUNN

Den ferske undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse og Mindshare på vegne av bistandsorganisasjonen CARE Norge, som jobber aktivt med holdningsskapende arbeid som bidrar til at kvinner i flere fattige land får tilgang til hygieneartikler for å kunne håndtere mensen. Undersøkelsen ble gjort for å undersøke nordmenns holdninger og tanker knyttet til mensen.

Her var det flere urovekkende funn. Blant annet svarte 57 prosent kvinner at de synes det var flaut å fortelle at de hadde fått mensen da de fikk det første gang. Dette indikerer at over halvparten skammer seg fra allerede første dagen de får det. Videre kommer det frem at hele 43 prosent har følt seg mer skitten i den perioden de har mensen, sammenliknet med når de ikke har det. Så mange som 67 prosent har vært bekymret for at andre skal se flekker på tøy, og 45 prosent har vært bekymret for at andre skal oppleve lukt som resultat av mensen.

Skamfølelsen gjenspeiles også i det sosiale og arbeidshverdagen. Nesten halvparten føler de må «ta seg sammen» når de har mensen, selv om de har ubehag og/eller smerter. Dette er heller ikke noe som går over for kvinner i eldre alder. Faktisk var det flest kvinner i alderen 35-44 år som har gjemt tampong/bind når de tar det med til toalettet.

MÅL

Basert på funnene så CARE et stort behov for å aktualisere og rette søkelyset mot tabuet i forbindelse med merkedagen, og oppfordre til tiltak som kan forebygge skammen.

GJENNOMFØRING

Sammen med CAREs kommunikasjonsavdeling utarbeidet vi en PR-strategi i forkant av merkedagen med ønsket om å sette saken på dagsordenen, og gjennomført pressearbeid i form av tekstproduksjon og mediekontakt.

RESULTAT

Saken ble godt mottatt og resulterte i bred dekning både i print og digitalt hos nasjonale, regionale, lokale- og nisjemedier, livsstilsmedier, samt at saken ble snakket om under nyhetssendingen til radiokanaler slik som P4, NRK P1, P2 og P3. Flere riksdekkende medier publiserte også saken på deres Instagram-konto med til sammen nesten en halv million følgere.

Det er gledelig at en viktig sak som dette blir satt på dagsordenen. Dette kan bidra til å skape debatt og ufarliggjøre et tema som mange opplever som skambelagt. Det er også en fin måte å minne Norge om å tre frem som et godt eksempel og sette kvinnehelse på dagsordenen, slik at det blir tilrettelagt for kvinner som har behov for det.

At norske jenter og kvinner skammer seg så mye som de gjør gir en pekepinn på hvordan situasjonen er for jenter og kvinner i det globale sør, hvor mensen er en hindring for både skolegang og jobb.

Vi ønsker å oppfordre alle til å gi et valgfritt beløp til CAREs viktige arbeid ved å vippse til 2468. Pengene går til kunnskap, opplæring, holdningsendringer og utdeling av mensprodukter i fattige land. CARE arbeider for at jenter og kvinner skal bestemme over sin egen kropp, og sammen kan vi påvirke til at noe så naturlig som mensen ikke skal være et hinder for å leve et normalt og godt liv.