Siden inntoget på det norske markedet for mer enn 3 år siden, har Skousen benyttet sitt danske reklamekonsept for å markedsføre seg her i landet. Underveis har hvitevaregiganten sett behovet for å utvikle et nytt konsept bedre tilpasset det norske markedet og kjeden inngikk derfor et samarbeid med PR-operatørene og Mood Communication.

Kampen om markedsandelene

Det danske og norske markedet er på mange måter nokså ulikt, og hvitevarekjeden Skousen har vidt forskjellige posisjoner i de to landene. I Danmark er Skousen godt etablert og markedsleder. I Norge er kjeden en utfordrer i et tøft marked, noe som gir et helt annet utgangspunkt for å videreutvikle merkevaren -og kjennskap. I tillegg er det kulturelle og sosioøkonomiske forskjeller mellom de to landene som må tas hensyn til.

Tett samarbeid

Nøkkelpersoner fra Skousen har samarbeidet tett med PR-operatørene i utviklingen av ny kommunikasjonsplattform. Underveis i arbeidet med det nye konseptet – som først bare var tiltenkt det norske markedet, så man at dette også ville kunne fungere vel så bra i Danmark. Dermed er filmen nå å se i begge land.

Skousen er selveste eksperten i markedet for husholdningsapparater, og det nye reklamekonseptet viser situasjoner mange av oss kjenner oss igjen i. Merkevarefilmen har allerede begynt å rulle på norske og danske skjermer, og flere taktiske filmer er underveis. I disse filmene skal butikkeierne i Norge gi kundene gode råd om bruken av hvitevarer, og ta rollen som eksperter innenfor fagområdet.

PR og reklame hånd i hånd

For oss i PR-operatørene markerer arbeidet for Skousen et tydelig skille i selskapets utvikling. Byrået som hittil har hatt hovedfokus på markeds-PR og innholdsmarkedsføring, tar konsekvensen av at ulike fagdisipliner smelter sammen. Arbeidet med det nye konseptet for Skousen har vært en svært positiv bidragsyter til utviklingen av byrået og utvidet fagkunnskapen hos de ansatte i PR-operatørene.

Vår lange erfaring med å skape fortjent oppmerksomhet gir et fortrinn som historiefortellere i reklame. Vi jobber nedenfra og opp. Vi starter med å se på hvilke elementer som er bevist å ha effekt på forbrukeren, deretter bygger vi historien rundt dette – men ivaretar likevel Skousens strategiske behov. Filmene har således fått et distinkt uttrykk som vi tror vil feste seg hos forbrukerne på sikt, sier faglig leder og kundeansvarlig, Stian Rønvåg.

Se reklamefilmen her:

 

Dette innlegget er skrevet av:

Hanne Stabell
Rådgiver
982 57 651 / hs@pr-o.no