Hva er det Norgejodel og Joikinorge har, som norske selskaper kan dra nytte av?

Vi lever i en visuell verden hvor film og foto leder an. Samtidig blir tekst og ord gitt stadig mindre betydning. Det er naturlig, siden bilder og film er mer oppmerksomhetsvekkende. Et bilde kan si mer enn tusen ord, sier man. Men i en stadig mer tilspisset kamp om oppmerksomhet, hjerner og hjerter, kunne man vunnet mer ved å legge vekt på tekst og ord? Kan en poengtert tekst gi mer oppmerksomhet enn et bilde?

Innenfor PR-faget er det ordet, ikke fotografiet, som er avgjørende. I dag avviser journalistene stadig flere pressemeldinger og pressetips. Hovedgrunnen er verdiløse overskrifter, en disposisjon som gjør at man må lete etter poengene, og masse tekst uten innhold. Avsenderen har ikke tenkt gjennom teksten som skal fange interessen og som kan overbevise. Noe en munk på tidlig 1500-tallet i Frankrike, fikk lære seg:

– Det er ikke lov å spise mens du ber!

I et kloster i Frankrike observerte munken Artus at en annen munk ba med mat i munnen. Den smattende munken svarte:

– Selvfølgelig kan jeg det. Jeg har fått tillatelse fra abbeden.

– Ikke tale om! Jeg spurte abbeden om jeg kunne spise mens jeg ba, og han sa det var forbudt, sa Artus.

Den første munken så smilende opp på den andre:

– Min bror, det er fordi du ikke stilte spørsmålet på den rette måten. Jeg spurte ikke om jeg kunne spise mens jeg ba – jeg spurte om jeg kunne be mens jeg spiste.

Denne lille historien forteller oss at ordene vi velger, og ikke minst rekkefølgen på dem, kan endre hvordan vi ser virkeligheten. Hvis du fikk en påstand rettet mot deg om at du var «pirkete, omstendelig og virket stiv», kunne du vendt det til at du er «nøyaktig, grundig og disiplinert». En som er unormal er også unik, og en som er tankeløs er også spontan. Ordene inneholder også verdier og valg av ord styrer hvor tankene våre beveger seg.

Vi kan hjelpe deg. Ønsker du ord for å redusere uro i organisasjonen, motivere eller skape positivitet? Få hjelp til å finne formuleringer som treffer. Ta kontakt med faglig leder Stian Rønvåg på 95880303 eller sr@pr-o.no

De fleste av oss kan huske slaget om «monstermastene» i Hardanger. Ordet som ble nasjonalt kjent i 2009/2010, ble først brukt om kraftlinjer i Setesdal, deretter i Svelvik utenfor Drammen, før det ble berømt i sammenheng med nasjonalskatten – fjordene i Hardanger. Selv om monstermastmotstanderne ikke vant frem, fikk de gjentatte omkamper før dommen falt. Dette illustrer at man i meningskamper må finne ord som bærer noe nytt og verditungt over til publikum.

Nasid Ahmed fra AP i Oslo kritiserte SSBs begrep «norskfødte med innvandrerforeldre» (NRK (4/3 – 2020). Han mener begrepet er stigmatiserende. Hans poeng var at «norskfødte med innvandrerforeldre» var like norske som Ola og Kari, men at navnet på kategorien paradoksalt nok dro denne gruppen til å være mer «fremmede» enn «norske». I politikken kjemper partiene om ordene, definisjonen av ordene og nyskaping av ord som gir de rette forestillingene. Snikislamisering, godhetstyranni og krenkelseshysteri er nyord som har tilspisset ordskiftet i samfunnet. Ordene kan også tilsløre:

  • Drepe, eller nøytralisere fienden?
  • Privatskole eller friskole?
  • Ulikhet eller mangfold?
  • Krisetid eller en tid for samhold og innsats?

Mye av dagens selskapskommunikasjon er uten kraft. Tomsnakket er overveldende. Tross segmentering og algoritmehjelp opplever de fleste av oss – ingenting – i møte med nettsider og SoMe-innlegg. Språket som føres er tomt, selvgodt og banalt. Du bør spørre deg selv: hvordan klarer Joikinorge og Norgejodel å få så mange likerklikk? Forklaringen er enkel: De treffer folk i hjertet på temaer de bryr seg om. De blir kjent gjennom Kraftord og kraftsetninger i kontekst – levert i sterk kontrast til strømmen av innlegg.

Det kan du også klare.

Du kan skrive en pressemelding som blir lagt merke til. Du kan utvikle innlegg på sosiale medier som blir lagt merke til. Men det krever trening, bevissthet om ordene og kontekst. Når det står i bibelen: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud», så er det fordi ordet holder en enestående evne til å presisere, rettlede og overbevise. For å ha «ordet i sin makt», er noe bildenes tusen ord aldri kan konkurrere mot.

Ta en uforpliktende prat om hvordan du kan utvikle et språk som selger. Ønsker dere et kurs? Ta kontakt med faglig leder Stian Rønvåg på 95880303 eller sr@pr-o.no