Kloden er utsatt for menneskeskapte endringer som drastisk påvirker klimaet negativt. Endringene er i stor grad en konsekvens av Vestens høye forbruk, med en stadig økende produksjon av varer og tjenester. Vi må endre vår atferd for å bremse denne negative utviklingen.

Flere av kundene i PR-operatørene jobber for å bidra positivt til klimaet. Gjennom å jobbe med bedrifter og organisasjoner som på ulike måter fokuserer på nye produksjonsmetoder, føler vi at vi bidrar litt ekstra for å løfte de bærekraftige alternativene:

  • Fazer bruker nordisk havre til sine Yosa produkter – som i stor grad kan erstatte animalske meieriprodukter. Å innføre flere plantebaserte produkter i vårt kosthold er et stykke på vei til å bidra positivt for miljøet.
  • Essity (Tork) har innført bruk av hvetehalm, opprinnelig et avfallsprodukt fra landbruk, til produksjon av sine papirbaserte hygieneprodukter.
  • Oceana er en organisasjon som har engasjert seg i kampen om å redde verdenshavene – hvor forsøpling fra plast er ett av flere viktige fokusområder. Forurensing fra plast er svært skadelig, særlig for det marine liv. Deres arbeid gir et godt perspektiv på hvor store problemene som følge av blant annet utslipp og avfall faktisk er.
  • Nordic Energy Research (NER) bidrar med forskning og har en solid oversikt over effektive tiltak: Norden kan være foregangsland for bedre og mer grønn utnyttelse av energiutveksling, økt bruk av fornybar energi, karbonnøytralitet og reduserte utslipp i transportsektoren. Politikerne må legge til rette for å bedre slike samarbeid.

Til tross for dommedagsprofetier, er det eksempler på at planeten vår lar seg helbrede gjennom ulike tiltak: Da det i 1985 ble oppdaget urovekkende hull i ozonlaget, tok nærmest hele verdenssamfunnet fatt på en klimadugnad for å stoppe skadelige gassutslipp. Resultatet er at hullet har krympet betydelig.

Forskning, informasjon og engasjement bidrar langt på vei til å endre våre tankesett, og vi får gjennom dette bedre kunnskap om hva som påvirker klimaet negativt: Vi får mer innsikt i hva som faktisk har effekt i kampen mot miljøskadelige handlinger, utslipp og global oppvarming.

Som kommunikatør føles det godt å få oversikt over ulike områder innen temaet miljø, forbruk og klima.
Kunnskap og opplysning driver menneskeheten fremover og bidrar til at vi tar bedre vare på planeten vår.