1. TV-en er ikke død – ennå

TV har vært spådd dødsdømt siden internett kom. Mange er av den oppfatning at TV-ens tid er forbi og at det derfor er en bortkastet investering å være tilstede der. Konsekvensen av dette er at oppmerksomhet på TV som kommunikasjonstiltak i større grad uteblir i kanalstrategien, og andre kanaler prioriteres fremfor TV-en.

Kantar la derimot frem tall som viser at TV-en slett ikke er død. Enda. Vi ser tydelig en endring i TV-konsum hvor lineær TV synker, og internettkoblet TV-titting øker. Likevel ser fortsatt 12 til 19 og 20 til 29 åringer på lineær TV i henholdsvis 46 og 78 minutter hver eneste dag. En gjennomsnittsnordmann ser TV i 150 minutter hver eneste dag. Det er ikke rent lite.

Det betyr at vi ikke skal avskrive lineær TV som en del av kanalstrategien, men heller se hvordan en kanalmiks inklusiv TV kan sørge for å treffe flere målgrupper i flere kanaler.

2. Lokalavisen står fortsatt sterkt

Det har vært en rekke omstruktureringer i de norske avishusene i det siste. Mens internett og nettavis som nyhetskilde har økt kraftig de siste årene, har papiravisen hatt markant nedgang. Likevel står ikke den digitale oppslutningen like sterkt for alle aviser. De små og store lokalavisene har fortsatt flest lesere på papir, mens storbyaviser og riksaviser konsumeres i størst grad digitalt.

3. Du har bare et øyeblikks oppmerksomhet til rådighet

Kampen om konsumentens oppmerksomhet har aldri vært hardere. Konsumenter bruker svært kort tid per sidevisning når de surfer på nettet, kun 47 sekunder. I en verden der alle ønsker å formidle sin historie, og hvor Content Marketing konkurrerer med redaksjonelle saker fra mediehusene, settes det større krav til triggertekst, artikkelbilde og innholdet i saken. Hvor lang tid en leser bruker på en sidevisning indikerer sakens relevans for leseren. Bruker en leser kort tid inne på siden, er det en god antakelse at saken ikke var relevant nok for leseren. Eller det kan bety at sakens innhold ikke samsvarte med det overskriften lovte at saken skulle handle om. Derfor er det å skrive gode overskrifter, ingresser og distribusjonstekster blitt nærmest en kunst, og kan være mer tidkrevende enn å skrive selve saken.

4. Mobiltilpasset nettside er ikke mobiltilpasset innhold

70 prosent av all internettrafikk skjer gjennom mobil eller nettbrett. Likevel er det påfallende mange som ennå ikke optimaliserer innholdet sitt for mobilskjermen. Det handler ikke bare om at nettsiden skal formateres etter lengde- og breddemål som gjør at hele nettsiden passer innenfor mobilens ramme. Det betyr at man må i større grad tilpasse innholdet etter enhetens premisser, og man bør tenke mobil-optimalisert innhold først og deretter tilpasse innholdet til desktop. For eksempel vil ikke en reklamefilm som vises på TV fungere like godt på mobilen fordi brukersituasjonen på en mobil er annerledes og foregår mye raskere enn på TV. Mobilen er først og fremst en interaktiv enhet, som er nærere enn en TV. Her tror jeg det er stort potensial i å lage enda bedre mobiltilpasset innhold i fremtiden.

5. Finn og test nye kanaler

Det finnes mange nye kommunikasjonskanaler som selskaper kan ta i bruk for å nå nye målgrupper. For eksempel har VGTV, som det første mediehuset i Norden, inngått avtale med Snapchat og tatt i bruk Discover-funksjonen. Dette er en del av deres satsing på å nå en yngre målgruppe med nyhetene sine. Det har tvunget VGTV til å formidle nyheter på en helt ny måte, gjennom levende bilder og motion graphics. Det har ført til at de tenker i liknende baner på andre plattformer.

Et annet eksempel er kanalen Twitch.com, som er en interaktiv plattform for folk som driver med e-sport. En målgruppe som består av svært mange og som vanligvis er vanskelig å nå.

Ved å utnytte kanalenes muligheter og imøtekomme brukerne på deres premisser finnes det mange måter å kommunisere merkevaren sin på i flere kanaler enn tidligere.