Hva er egentlig UX-design?

UX er en forkortelse for det engelske uttrykket User Experience. Emma forklarer begrepet på denne måten:

– UX-design går ut på å lage brukeropplevelser på nett som gjør det enkelt å navigere på en nettside. Et eksempel på dette kan være hvordan en knapp beveger seg eller hvordan en filtrering på nettsiden oppfattes for brukerne. For meg er det svært viktig å være empatisk i det arbeidet jeg gjør. Det å tenke som målgruppen er viktig for å forstå hvilke problemer som kan oppstå og hvordan jeg kan forhindre de, sier UX-designeren med bachelor i Interaksjonsdesign fra Westerdals.

Hvordan jobber du med kunden?

Når Emma jobber med en nettside, er kartlegging første steg. I dette arbeidet gjør hun seg kjent med kunden. Hun gjør seg også opp en tanke om hvilke andre fagområder fra NYG som bør involveres i prosessen.

– Når jeg gjør meg kjent med kunden pleier jeg å se på deres eksisterende løsninger, kartlegge smertepunktene – enten det er utdatert design eller feil fokus på call to action-knappene. Deretter går jeg i dybden på sidekart og struktur, og forsøker å lage den beste brukerreisen for kunden, samtidig som vi skal oppnå målene til kunden, forklarer Emma.

Hun er også en ivrig bruker av ulike designforum som tar for seg de nyeste trendene.

– Dette er for at jeg skal få inspirasjon til hva jeg kan optimalisere for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden, sier Emma.

Hva kjennetegner et godt UX-design?

Lista for irritasjonsmomenter på en nettside ligger så lavt at den stryker gulvbelegget. Det finnes ikke rom for noe som kan oppfattes negativt. Vi kan vel alle kjenne oss igjen i frustrasjonen som bygger seg opp når vi ikke finner knappen som skulle tatt oss videre.

– Et godt UX skal være så enkelt og selvforklarende at målgruppa enkelt kan navigere seg rundt, samtidig som innholdet oppfattes slik kunden ønsker det. I de fleste tilfeller skal også målgruppa få et så positivt inntrykk av bedriften at de ønsker å jobbe med den, kjøpe produktet eller tjenesten deres. Så det blir et krysningspunkt mellom å skulle hjelpe kunden å nå sine mål, samtidig som man skal tenke på brukeren og deres behov, forklarer Emma.

En inkluderende tilnærming til design, kjent som universell utforming, er også viktig å nevne. I tillegg til overholdelse av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Dette skal sikre at nettsiden oppfyller internasjonale standarder for tilgjengelighet, og dermed gir en bedre brukeropplevelse for alle besøkende, inkludert de med ulike funksjonshemminger.

Brukeren kommer først

For Emma er det viktig å jobbe tett med NYGs team på Innhold & Synlighet, for å kunne innhente relevant data om brukeren. Informasjonen hun innhenter brukes for å se hvilke forbedringer eller implementeringer hun må gjøre på nettsiden. Emma foretrekker å bruke det utgangspunktet hun har og bygge videre på det.

– Data fra målgruppen, slik som tid brukt på side og engasjement, er viktig for å få en forståelse av hvor problemet ligger. En nettside vil ikke ha noen funksjon om brukeren ikke oppholder seg der. Design og enkelhet er viktig for den totale brukeropplevelsen. For meg er det derfor viktig å gi brukeren den tilgjengeligheten de trenger, fort og enkelt, sier Emma.

Vil gjøre en forskjell

Som UX-designer er man nødt til å følge med på trendene i markedet. Dette er for å kontinuerlig finne nye og effektive løsninger som kan være med på å gjøre brukeropplevelsen enda bedre. Dette kan være en utfordrende prosess, siden målet til Emma er å være med på å skape noe nytt.

– For meg er det både spennende og utfordrende. Det å kunne jobbe med kunder som virkelig ønsker å gjøre endringer og leke med de nye løsningene jeg kommer med, er noe av det morsomste med å være UX-designer, sier Emma.

Noe annet hun synes er veldig gøy med fagfeltet, er å utgjøre en forskjell for både brukere og kunder.

– Det som absolutt gjør meg mest glad i et webprosjekt er når kunden blir stolt av nettsiden sin og føler at den viser hvem de er. Når våre ideer bidrar til å løfte dem opp. Samtidig er jeg veldig opptatt av universell utforming og hvordan det kan bidra til å bygge et inkluderende samfunn på tross av funksjonsevne, også digitalt, avslutter vår eminente UX-designer.