Kanskje ønsker du å fremstå mer moderne eller være mer synlig i din bransje? Ligger konkurrentene et skritt foran? En tydelig gjennomarbeidet identitet er også med på å skape stolthet og tilhørighet internt i bedriften. Jobber du med rekruttering er de visuelle elementene med på å gjøre deg mer attraktiv.  

Noen bransjer er konservative, men det betyr ikke at en visuell identitet må være konservativ. Ønsker du å ta en utfordrende posisjon og ligge et skritt foran, er det visuelle med på å forsterke dette. I Innsiktsfasen jobber vi sammen om å definere i hvilken retning den visuelle identiteten skal gå.

Alle elementer i profilen er med på å underbygge bedriftens verdier. Kanskje er logoen enkel, mens farger og kommunikasjon utfordrer det utrykket man vanligvis hadde sett for seg i din bransje.

Se Visuell identitet og digital designmanual for Stor-Oslo Eiendom

Gode grunner til å endre profilen:

 • Bedriften ønsker å styrke sin posisjon gjennom design og strategi
 • Du skal lage ny nettside og ønsker samtidig å modernisere profilen
 • Profilen er utdatert, og du ønsker en total rebranding
 • Du vil beholde logo, men har behov for flere visuelle elementer i verktøykassa
 • Bedriften mangler oversikt og du trenger en profilguide
 • Du har et konsept som skal skille seg fra bedriftens egen identitet

Se hva vi gjorde av konsept og identitet for Nets interne sikkerhetskampanje

Prosess

Så hvor starter vi? NXT har lang erfaring fra mange bransjer med å lage nye visuelle identiteter eller videreutvikle eksisterende profiler. Det er viktig for både oss og dere at prosessen er forutsigbar og at vi er tydelige på hvordan vi jobber. Noen prosjekter varer over flere måneder, men andre prosjekter er enklere og er ferdig på uker. Det er først når vi har kartlagt behovet og budsjett at vi kan definere hvor stor prosessen blir.

Relokator oppdaterte sin visuelle profil når de skulle ha nye nettsider

Vi gjennomgår følgende faser:

 • Innsikt
 • Visualisering
 • Forankring
 • Leveranse

Innsikt

Vi lytter og hører på hva du som kunde ønsker. Vi stiller mange spørsmål som vil hjelpe oss med å definere omfanget og hvilken retning profilen skal ta. Vi snakker om konkurrenter, posisjon, interne og eksterne verdier, ønsker og behov. Vi ser også på design dere liker, og trender vi vil dra med oss videre.

Visualisering

Når vi er enige om budsjett, prosess og retning starter vår research og arbeid med ny identitet. Vi vil gjerne ha dere med i prosessen, så første presentasjon viser flere muligheter som ikke er ferdig gjennomarbeidet. Dere vil bli presentert for ulike logoer, moodboard og tanker om visuelle elementer som henger sammen med de ulike forslagene.

Mange identiteter har også behov for payoff. Å se på strategi og verdier parallelt med identiteten er ytterligere med på å forsterke merkevaren.

Vi diskuterer sammen med dere mulighetene og gir dere våre anbefalinger. Deretter får dere tid til å se på dette internt. Når dere har bearbeidet presentasjonen tar vi en prat om videre arbeid. Stort sett finner vi en retning med en gang som vi kan utarbeide og ta ut i alle de flatene som ønskes.

Forankre prosessen internt

Vi jobber med visuell identitet i ulike skalaer. Mange kunder har et sterkt forhold til sin egen identitet. Å endre en logo skaper mange følelser. Derfor er det også viktig at prosessen er forankret internt. De personene som har ansvar for å skape en ny visuell identitet har også et ansvar for å ta ansatte med på reisen. Det er ikke nødvendigvis alle tilbakemeldinger som kan være med videre, men har mange vært med prosessen er det også enklere å få et forhold til ny identitet.

Vi bidrar med presentasjoner dere kan vise internt. Vi holder også presentasjoner hvor byrået med designer og kreativ ledelse presenterer profilen og begrunner valg vi har gjort.  

Leveranse

Vi oppsummerer den visuelle identiteten i en designguide. Den gir oversikt over alle elementer og viser inspirasjon til bruk. Det er viktig at designguiden er en guide. En profil vil utvikle seg over tid. Eksempelvis vil logo, fonter, farger vare lenger enn designmaler som annonser, presentasjoner, osv.

Vi leverer designguide som PDF, men vi har også digitale designguider. De digitale designguidene ligger i skyen og har mulighet for å laste ned elementer og maler. For bedrifter med flere ansatte som bruker elementene, ser vi at en digital designguide gjør det mer oversiktlig. Den er alltid oppdatert. Gjør man endringer i maler, legger til elementer osv., kan det enkelt oppdateres digitalt og gammelt materiell fjernes.  

Profilguiden kan inneholde følgende:

 • Logo
 • Fonter
 • Farger
 • Elementer
 • Bildestil
 • Visuell inspirasjon
 • Maler

Vi utarbeider også maler og materiell:

 • Presentasjoner (eks. Powerpoint)
 • Visittkort, brevark, konvolutter
 • Teams bakgrunner
 • Skilt
 • Bildedekor  
 • Digital markedsføring
 • Printannonser  
 • Animasjoner

Vi lager visuelle identiteter for boligprosjekter som Woxen GårdSørengaHurum BryggeLocus EnsjøGotaasalléenMalerhaugveien 25

Ønsker du ny profil eller vil gjøre små endringer på eksisterende profil? Ta kontakt med kreativ leder, Tone