En årsrapport kan være både et omfattende dokument som inneholder mye grafikk, bilder og innhold i tillegg til regnskapet. Men man kan også velge en enklere, men visuell fremstilling av det mest nødvendige.

Det finnes likevel noen regler du må forholde deg til. Årsrapporten må inneholde:

  • Årsregnskap (resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noter)
  • Årsberetning (beskrivelse av årsregnskapet og kommentarer)

Når dette er på plass, kan du tilpasse årsrapporten slik at den gjenspeiler selskapet og det du ønsker å formidle. Fortell for eksempel om selskapets historie, hvor dere er i dag, hva som er målene og visjonen for fremtiden, prosjekter, kunder eller ansatte som er spesielt viktige for selskapet. Rapporten gjenspeiler også selskapets grafiske profil og kan være en viktig del av selskapets merkevarebygging.

Når dette er på plass, kan du tilpasse årsrapporten slik at den gjenspeiler selskapet og det du ønsker å formidle. Fortell for eksempel om selskapets historie, hvor dere er i dag, hva som er målene og visjonen for fremtiden, prosjekter, kunder eller ansatte som er spesielt viktige for selskapet. Rapporten gjenspeiler også selskapets grafiske profil og kan være en viktig del av selskapets merkevarebygging.

Ting å huske på og som vi kan hjelpe deg med:

  • Hvem ønsker du å nå?
  • Hva ønsker dere å fortelle?
  • Hvordan skal det formidles?
  • Bilder, illustrasjoner og grafer - hva bør med i rapporten?
  • Skal den bygges på en profiolmanual, eller ønsker man et stand alone produkt av det mer kunstneriske slaget?
  • Ønsker man at den trykkes, er i digital pdf eller som en egen nettside? Mulighetene er mange.
  • Når må den være klar?

En årsrapport kan brukes som et strategi- og kommunikasjonsverktøy både internt og eksternt, sier senior designer Katja. Det kan eksistere som et viktig verktøy som kan gis til nåværende eller fremtidige investorer, partnere, eiere og ansatte.

Noen velger å kun fokusere på kvartalsrapportene, og ha en enklere og mer kontinuerlig presentasjon av tall og status. Dette kan man gjøre i tillegg til eller i stedet for en årsrapport, avslutter Katja.

Vi loser dere i havn med årsrapporten, digital eller trykket! Ta kontakt med Katja på telefon eller via e-post for spørsmål knyttet til årsrapport.