Annonsørfinansiert innhold
Redaksjon og innholds­­markedsføring PR og medierådgiving Kampanjer Film- og fotoproduksjon / Publisert - Oppdatert

Inn i Boligmappa med Elfag

Med et overordnet mål om et tryggere boligmarked, fikk Nucleus i oppdrag å lage en helhetlig informasjonskampanje for Elfag og Boligmappa.

Nucleus PR- og kommunikasjonsbyrå

Ny avhendingslov

I forbindelse med en ny avhendingslov vedtatt i Stortinget, stilles det nå strengere krav til dokumentasjon av elektriske installasjoner i norske hjem. En undersøkelse gjort på vegne av Elfag viser blant annet at 7 av 10 nordmenn ikke har oversikt over elektrisk arbeid utført i egen bolig. Samme undersøkelsen viser at dokumentasjonen knyttet til elektrisk arbeid stort sett foreligger på papir.

Boligmappa er din boligs digitale servicehefte, og alle boliger har en. Nylig inngikk Boligmappa et samarbeid med Elfag, som betyr at man som Elfag-kunde får alt arbeid automatisk dokumentert inn i den digitale Boligmappa. Samtidig blir Elfag synliggjort som en kvalitetsleverandør, da Bolilgmappa kun inngår slike avtaler med seriøse, kvalitetsbevisste leverandører.

Sammen ønsket Boligmappa og Elfag, i tråd med næringens overordnede mål om et tryggere boligmarked, å informere sluttbrukeren om den digitale Boligmappa. Nucleus fikk i oppdrag å opplyse og informere, og fikk sannelig satt sitt helhetlige uttrykk til verks.

Innsikt = relevant innhold

Vi lagde et kommunikasjonsløp bestående av fortjente kanaler, betalte kanaler, innholdsmarkedsføring i egne kanaler, filmproduksjon og distribusjon.

Med resultatene fra undersøkelsen kartlagt, ble arbeidet systematisert og spisset med et håp om å treffe befolkningen i fortjente medier. Vi visste, med bakgrunn i vedtaket om ny avhendingslov, at dette var noe som allerede fantes på agendaen til norske medier, noe som ga oss den aktualiteten vi trengte. Nasjonale nettaviser, TV-kanaler og bransjemedier plukket opp saken. Da første artikkel var på trykk, gikk startskuddet for innholdsløpet og kampanjen var offisielt i gang.

Søkeordsanalyser, kunnskap om markedet og YouGov-undersøkelsen ga oss innsikten vi trengte for å produsere relevant innhold. Vi produserte fire artikler til Elfag.no, av relevans for to ulike målgrupper: boligeieren og boligkjøperen. Kampanjen var ment til å gå i to deler, mot de to målgruppene. For å få målgruppen inn til nettsiden produserte vi to ulike filmer som vi så distribuerte ut på gjennom Facebook og Youtube. Kanalvalgene ble gjort på bakgrunn av innsikt om hvor målgruppen befinner seg og den tekniske muligheten for målgruppesegmentering i uttaket. Vi ønsket å lage filmer som kombinerte innhold og humor, og på den måten formidle det helhetlige budskapet, samtidig som humor skapte stoppeffekt og nysgjerrighet. Parallelt med dette kjøpte vi Google-annonser på de mest relevante og populære søkeordene knyttet til Boligmappa og elektrikertjenester.

En helhetlig suksess

Som følge av koronaviruset endret ting seg midt i kampanjeperioden. Det gjorde at vi la om strategien, og valgte å utsette delen som dreide seg om boligsalg, da våre analyser viste et boligmarked ulikt det vi forventet før kampanjens start. Derimot rullet vi ut Del I enda en gang, da vi så en økning i oppussingsprosjekter. Etterhvert som boligmarkedet tok innover seg pandemien og stabiliserte seg valgte vi å ta ut Del II av kampanjen, da flere måneder etter tiltenkt publisering. Denne gangen tok vi den ut kun på Facebook, og med et langt mindre annonsebudsjettet fra sist.

Til tross for at kampanjen i sin helhet ble endret, oppnådde vi svært gode resultater. Å arbeide med en så helhetlig kampanje, der Nucleus har stått for alt fra idé, innom bred medieomtale og til distribusjon, er det vi liker aller best.

Spesielt gøy er det når kunden er strålende fornøyd.

Inn i Boligmappa med Elfag