Utfordringen 

Grieg Seafood har et dypt engasjement for bærekraft, og lokalsamfunnene de opererer i. De høster stadig større respekt og lovord for sitt arbeid med å integrere bærekraft i alle deler av forretningsvirksomheten. I utviklingen av nye nettsider var fokuset på åpenhet og transparens i forhold til næringens mange målgrupper og utfordringer, samt den viktige rollen lokalsamfunnene spiller avgjørende å vektlegge.

 

Løsningen vi kom frem til

Visjonen “Rooted in Nature, farming the ocean for a better future”, er tematikken og retningen som gjenspeiler alt vi sier og gjør, og danner grunnlaget for merkevare-opplevelsen. 

Vi har utviklet nettsidene med tydelig fokus på historiefortelling rundt bærekraft, lokalsamfunn og menneskene som jobber i Grieg Seafood.

Vi har en felles ambisjon om å demonstrere overfor alle målgrupper at Grieg Seafood er ærlige, dyktige og inspirerende. 

Hvordan vi forteller historiene og dokumenterer resultatene speiler merkevare-opplevelsen.

 

Resultatet av leveransen

Vi har lykkes i å skape et nettsted som reflekterer Grieg Seafood på alle måter.

Nettsiden har blitt et verdifullt verktøy og en oppdatert status for alle interessenter om Grieg Seafoods visjon og prinsipper for etisk forretningsdrift. Lokalsamfunnene har fått sin helt egen plass, og de ansatte fra hele verden føler seg inkludert og motivert av merkevaren de er en så viktig del av.

--

Bli kjent med hele prosessen og hvordan vi bidro til en ny digital brand for Grieg Seafood! Trykk her for å se hele caset.