Folk flest trives med enhetlig kommunikasjon. Snakker du med én stemme, forteller det et og annet om hvor dyktige ansatte man er i stand til å skaffe og hvor fornøyde de er på jobben. Dessuten vil selskapet ditt tiltrekke seg investorer som vet at merkevaren er i de beste hender. Det er på områder som dette at et gjennomtenkt og skreddersydd formål skaper trygghet, tillit og ikke minst gjenkjøp. 

I denne artikkelen har vi hele tiden formålet som bakteppe. Vi viser hva det innebærer at et formål utgjør den innerste kjernen i branding. Vi hevder at ansatte og kunder ikke er to sider av samme sak, men at begge er viktige brikker som fortjener full oppmerksomhet fra merkevaren. De har svært forskjellig utgangspunkt og innfallsvinkel, så de skal ikke kommuniseres med på samme måte, men ingenting er bedre enn om de begge samles om merkevarens kjerne, altså formålet.

Vi ser nærmere på hvilken rolle merkevarens formål spiller innen employer branding. Dette har innvirkning på hvordan selskaper velger å fremstå overfor eksisterende ansatte og nyutdannende med fersk kompetanse fra universitet eller høyskole. Her handler det ikke bare om de øverste stillingene i bedriften, men om absolutt alle stillinger som skal besettes.

Vi går inn på hvorfor formål gjør det lettere å jobbe i team og samarbeide på tvers av organisasjonen. Vi ser videre på hvorfor det er lettere å skape lojalitet i en skiftende verden hvis man kan finne forankring i formål. Så ser vi på hvordan etablering av et formål kan gjøre det lettere å bygge bro mellom ledelsen og de ansatte, mellom de ansatte seg i mellom – og mellom interne og det eksterne prioriteringer . Hvilke konsekvenser får det at formålet er så intimt knyttet til merkevaren? Og hva koster det å ha et formål?

Undersøkelser viser at selskaper med et formål klarer seg svært godt i konkurranse med andre aktører, ja faktisk mye bedre. Det viser seg nemlig at når merkevaren bryr seg, bryr kunden seg. Men for at en merkevare skal bry seg, trengs det først mennesker som bryr seg. Mennesker som vil være med og skape varige positige endringer.

Interessant? Klikk her for å lese hele artikkelen.