Dagens kunstige intelligens

Svak AI, også kalt smal AI av noen, er systemer som er utviklet for å løse spesifikke oppgaver. Disse systemene kan være veldig gode på å løse de oppgavene de er programmert til, men vil ikke fungere til å løse oppgaver de ikke er laget for å håndtere.

Det finnes to hovedkategorier av svak AI

Regelbasert AI, som også er kjent som ekspertsystemer, baserer seg på predefinerte regler og logikk. Denne typen kunstig intelligens er best egnet til å gjøre oppgaver som følger et forutsigbart mønster, og vi kjenner den best som for eksempel kundeservice chatbots som kan besvare ofte stilte spørsmål.

Den andre typen kalles maskinlæring, og er en AI som lærer av data og som kan forbedre egen ytelse over tid. Det finnes flere typer maskinlæring, blant annet overvåket læring, ubekreftet læring og forsterkningslæring. Disse anvender ulike algoritmer og teknikker som for eksempel nevrale nettverk, beslutningstrær og klyngemetoder.

Kjente former for svak AI inkluderer blant annet Apple sin Siri og Amazon sin Alexa. Den mye omtalte tjenesten ChatGPT, laget av OpenAI er også en avansert form for svak AI, bygget på det som kalles naturlig språkprossesering (NLP). Både naturlig språkprosessering og bilde- og videoanalyse kan ha både regelbaserte og maskinlæringsbaserte tilnærminger. Men de er i stor grad basert på maskinlæringsteknikker for å oppnå høy nøyaktighet og effektivitet i analysen av dataene.

 

Les hele artikkelen om fremtidens kunstige intelligens og hvordan designbransjen vil utvikle seg med AI-verktøyene.