EVRY har satset sterkt på utviklingen av årsrapport de senere årene, og resultatet viser at det lønner seg. Ifølge Farmand-juryen var nivået veldig høyt i år, både for årsrapporter generelt og digitale rapporter. Både EVRY og vi i Mission er kjempefornøyde med gårsdagens resultat.

Norges mest prestisjetunge juryering av årsrapporter

Farmandprisen er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris og har vært delt ut hvert år siden 1955. Prisene har som formål å inspirere selskaper tillegg deles det ut litografier til vinnerne i kategoriene Idé og design og Beste årsrapport på nett. Farmandprisen Beste nettsted ble etablert i 2006 og følger samme konsept som den originale Farmandprisen. Her konkurreres det i de fire klassene Børs, Ikke-børs, Offentlig og Åpen klasse.

EVRY fokuserer på fordeler kunden får gjennom teknologi og innovasjon

Målet for Mission var å designe EVRYs rapport slik at den opplevdes engasjerende og tilgjengelig, også for folk som ikke leser årsrapporter i det daglige. Digitale årsrapporter er mer enn bare en økonomisk rapport, de har en ren profilerende verdi utover tallene som blir nevnt. I fjor fokuserte EVRYs rapport på Digital Advantage, som da var EVRYs nye strategiske budskap. I år sto Kundesentrisk innovasjon i sentrum, med andre ord hvordan digital innovasjon kommer kundene til gode. Se den fullstendige årsrapporten til EVRY her.

«Det er generelt et meget høyt nivå i både årsrapport- og nettstedkonkurransen. Juryen lot seg særlig imponere av nivået blant de offentlige virksomhetene i nettstedkonkurransen.»

–Farmandjuryen

TINE var nominert i klassen ikke-børsnoterte selskapter, men nådde ikke opp på pallen i denne omgangen. Bærekraft spiller en svært viktig rolle i TINEs digitale årsrapport. Mission tilførte TINEs rapport emosjonalitet gjennom et variert, moderne og lekent utrykk. Denne balansen mellom lekenhet og seriøsitet er spesielt tydelig i visualiseringen av TINEs verdivalg og melkens vei fra kua til bordet – Melkeveien. En kombinasjon av animasjon, foto, film og interaktive elementer løfter brukeropplevelsen og viser hvordan digitale muligheter levendegjør og aktualiserer årsrapporter for et større publikum enn tidligere. Se TINEs digitale årsrapport i sin helhet her.

De siste årene har det blitt satset mer på digitalisering innenfor rapportering, og årsrapportene har fått flere typer brukere og et utvidet nedslagsfelt. Det handler ikke lenger bare om tall og grafer, men like mye om å styrke egen merkevare og tydeliggjøre selskapets strategi og selskapets purpose. Årsrapporter blir brukt som en utvidet selskapsbrosjyre i presentasjoner overfor investorer og kunder. Årsrapporter gir også en gylden mulighet til vise fram selskapets visuelle identitet.

Mission gratulerer EVRY med prisene og TINE for nominasjonen – og gleder oss også over det generelt svært høye nivået på design av årsrapporter. Det merkes at det satses, og det hilser vi hjertelig velkommen.