Derfor utviklet vi en kampanje som skulle øke kjennskapen til NKI og kunnskap om fagskole i målgruppen. Bruk av kreative virkemidler var avgjørende for å få oppmerksomheten hos de unge.

LØSNINGEN

Vår hovedmålgruppe var unge mennesker i alderen 18 til 25 år. Målgruppen er storforbrukere av digitale kanaler og som scroller mellom kanal og innhold i et enormt tempo. Annonsører har kort kort tid på å skape stoppeffekt i kanalene og derfor ble det viktig å finne kreative virkemidler som fanger oppmerksomheten fra første sekund. Løsningen ble et videounivers og bred distribusjon i sosiale medier og online video. Bruk av sterke farger med animerte elementer som popper opp i mobilvinduet i kombinasjon med mennesker som ser deg i øynene, ble løsningen for den kreative ideen. Hele kampanjen var tuftet på NKIs nye visuelle profil og kommunikasjonskonsept:

Det du vil.