Bakgrunn: stort behov for digital synlighet for informasjon- og kunnskapsdeling

Stiftelsen Norsk Mat (SNM) er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. SNM består av flere aktører og forvalter tre merkeordninger som gir forbrukerne trygghet og informasjon om matens opprinnelse og kvalitet: Nyt Norge, Beskyttede Betegnelser og Spesialitet. Nyt Norge-merket kan man i dag finne på omtrent 5 000 norske råvarer.

Informasjon, kunnskapsdeling og relevans er kjernen i oppdraget og skal i stor grad tas ut i det digitale universet og spesielt søkemotorene. Derfor spiller nettsidene til SNM en kritisk rolle i arbeidet med synlighet. Det er viktig at de til enhver tid følger beste-praksis i en verden med høy konkurranse om oppmerksomheten, mye støy, og algoritmer som setter mesteparten av premissene for synlighet.

Løsning: et moderne forbrukerorientert digitalt univers som spiller på lag med ny teknologi

EssenceMediacom sitt reklamebyrå, Creative Futures, har vært lead og ansvarlig for gjennomføring og prosjektledelse av 7 nettsider for Stiftelsen Norsk Mat:

  • nytnorge.no
  • okologisk.no
  • beskyttedebetegnelser.no
  • stiftelsennorskmat.no
  • innpatunet.no
  • spesialitet.no
  • ksl.no

Samtidig som nye nettsider ble bygget fra bunnen av for å være tilpasset dagens algoritmer, teknologi og forbrukeratferd, var det også essensielt å ta med læring på det som fungerte best fra tidligere versjoner: både på innholds- og brukeropplevelsessiden. Et slik migreringsprosjekt krever mye innsikt og analyse for å forstå hva som fungerer og hva som skal forkastes; og ikke minst hva som skal prioriteres videre for å treffe forretningsmålene fremover. Underveis i arbeidet benyttet vi også ny teknologi som AI-baserte verktøy for tekst og analyse samt verktøy for visualisering av data og statistikk knyttet til bl.a. norsk landbruk.

Nøkkelen til suksess i dette prosjektet var å jobbe tverrfaglig og prestisjeløst på tvers av mange relevante fagdisipliner; innhold, teknologi, data og media. Vi satt sammen team bestående av innholdsrådgiver, prosjektleder, kreatør, tracking og nettsidemåling, og konsulent på SEO- og brukeropplevelse (CX). Disse har jobbet sammen med ekstern utviklingspartner (Dekode) på samtlige nettsider. Vi har også sikret koblingen fra innhold mot mediekjøp i denne løsningen.

Stiftelsen Norsk Mat sitter igjen med moderne nettsider som allerede bidrar til økt synlighet, bedre brukeropplevelse og intern stolthet i organisasjonen!

Vil du lese mer om EssenceMediacom så ta gjerne en titt på nettsiden:

https://www.essencemediacom.com/nb-NO/local/no