29 % av Norges befolkning oppgir at de følger en eller flere influencere i sosiale medier.

I aldersgruppen 15-29 år oppgir hele 60 % at de følger en eller flere influencere, og over 1/3 av dem forteller at de har kjøpt noe etter anbefaling fra en influencer. Det tilsvarende tallet for den norske befolkning samlet er 13 %. Influencere påvirker med andre ord mange hver eneste dag, og blir en stadig mer effektiv kanal for å nå det norske markedet.

Les hele artikkelen her.