Mange bedrifter kjemper en kamp mot klokken for å overleve, med håp at vi nærmer oss mer normale omstendigheter.

Bedrifter som har investert i digitalisering, IKT og en digital tilstedeværelse i egne, fortjente og betalte medier vil sannsynligvis komme ut av denne perioden sterkere enn sine konkurrenter. Merkevarer eksisterer nettopp fordi de leverer på differensierte og relevante løfter, gang på gang, år etter år – selv i krevende tider. Forbrukere vil fortsatt handle i krisetider, men med en større usikkerhet enn i normale perioder. Når marginene blir mindre kreves det større forutsigbarhet for å klare å tjene penger, og det er nettopp her ROAS algoritmen til Adform kan gi deg et ekstra fortrinn i markedsføringen din. Sliter du med å oppnå god lønnsomhet i din digitale markedsføring kan mulig mediekjøpsalgoritmen ROAS være svaret på dine utfordringer.

ROAS?

ROAS(Return on Ad Spend) og ROI (Return on Investment) er kjente begreper for alle markedsførere, og benyttes vanligvis som resultatmål for å beregne hvilke verdier som ble skapt av en kampanje. De digitale ROAS mediekjøpsalgoritmene, regner på kjøpsannsynlighet opp mot ønsket salgsmål, basert på størrelsen på mediebudsjettet. Disse avanserte kjøpsmodellene er helt eller delvis automatiserte, og jobber for å maksimere avkastningen på investert mediebudsjett. Gjennom kjøpsmodellene kan vi justere ønsket omsetning, og legge inn ulike variabler som sikrer kampanjen best mulig avkastning.

100 konverteringer innen 30 dager

Felles for alle digitale mediekjøp som tilbyr ROAS modelleringer, er at man i løpet av en bestemt periode må kunne skape et bestemt antall godkjente salg. Disse handlingene må igjen være inntektsbringende for at algoritmene skal kunne begynne å analysere datamønstrene og bidra til at kjøpshandlingene gjentar seg. Google, Facebook og Adform opererer med 100 salg per 30 dager, eller 50 salg per 15 dager. Systemene krever at kampanjen klarer å hente inn disse 100 salgene innen den definerte perioden sammen med en tilhørende inntektsstrøm.

Få 15 kroner tilbake når du investerer 1 kr

Om du ønsker økt salg i nettbutikken, flere påmeldinger, flere registreringer, så kan ROAS algoritmene være veldig lønnsomme om de brukes riktig. Det virker kanskje helt urealistisk å kunne sette definerte mål om at du skal motta 15 eller 20 kroner tilbake i inntekter for hver krone du investerer i markedsføring, men det er akkurat dette ROAS algoritmene gjør. Investerer du 100.000 kroner, og setter forventet avkastning til 1000 prosent, jobber algoritmene for å leverer 1.000.000 kroner tilbake.

Analyse og konverteringsscript

Den første og avgjørende oppgaven som må sikres for å benytte ROAS er at nettstedet er satt opp med riktig analyse og sporingskoder. Dette er helt avgjørende for å få registrert de handlingene du ønsker flere av. Google Tag Manager kan gjøre denne implementeringsprosessen enklere som et tips. Uansett hvilken implementeringsteknikk som blir brukt er det viktig å sjekke at analysen gir riktig informasjon om daglig omsetning, størrelse på handlekurven, hvilke produkter som har blitt kjøpt og når de ble kjøpt. Husk å ta med alle variabler som skal analyseres fra start. Det er mulig å legge til flere variabler underveis, men mangler det viktige tall når kampanjen først settes i gang, vil det bli krevende å skape gode resultat på kort sikt.

Budskap og landingssider

For at konverteringer og salg skal skje effektivt er det avgjørende at annonsene som brukes evner å skape gode resultater fra start. Alt for mange venter på en effekt som skal komme, som dessverre aldri kommer. Om annonsene ikke fungerer, må nye annonser settes på, justeres og optimaliseres til de leverer ønsket effekt. Like viktig er det å se på UX/brukeropplevelsen på nettstedet ved å sjekke at kjøp og registrering går sømløst. ROAS kan fint fungere med halvgode annonser og landingssider, men algoritmen vil ikke fungere optimalt. Resultatet blir at du går glipp av mange kjøp som kan gi økte inntekter.

De lønnsomme produktene

En av fordelene med ROAS kampanjer, er at du kan fremme de produktene som er mest lønnsomme å selge. Dette gjelder også for produkter som «normalt» er vanskeligere å selge. I motsetning til dynamiske annonser som mange annonsører i dag benytter, med variabel lønnsomhet, gir ROAS deg muligheten til å maksimere salget av produkter med høyest mulig margin. For noen av kundene våre i KO OG CO har ROAS algoritmene både før og i denne «koronaperioden» gitt et resultat med gjennomsnitt rundt 1500 til 1700 prosent. Dette gir 15-17 kroner i inntekter for hver krone som brukes i markedsføring.

Optimalisering

ROAS kampanjer må optimaliseres på like linje med de fleste digitale kampanjer. Flere lurer på hva vi i KO OG CO gjør når vi optimaliserer en digitale kampanje. Et enkelt eksempel kan være en annonse som ikke klarer mer enn 0,10 i klikkprosent og da leverer et resultat i inntekter på 300 prosent i ROAS. Når denne annonsen blir endret i utforming, og optimalisert på nettstedene som leverer de beste resultatene, klarer den et resultat på 0,23 i klikkprosent og leverer nå en ROAS på 800 prosent. Med denne endringen har kampanjen potensielt skapt 500 prosent merverdi. Er kampanjebudsjettet på 50.000 kroner utgjør denne endringen en potensiell verdiøkning/omsetning på 500.000 kr. Ved å ikke gjøre disse endringene har man i teorien tapt 500.000 kroner. Øker du budsjettet og har en kampanjelengde på 12 måneder blir dette fort mye penger som går tapt om det ikke kampanjen optimaliseres jevnlig. Vi anbefaler derfor at det legges opp til A/B-testing av både annonser og landingssider fra start, for å sikre at du har best mulig utgangspunkt for å lykkes.

Dette var første artikkel om ROAS og veien til bedre konverteringsoptimalisering. Artikkel 2 kan du lese her.