Kombinertsporten har en sterk tradisjon i Norge, og i 2023 feirer sporten hele 100 år. Men beslutningen om at de kvinnelige kombinertløperne ikke får lov til å delta under OL i 2026, kaster en mørk skygge over feiringen. Dette til tross for at Den internasjonale olympiske komite (IOC) har uttalt at det skal bli kjønnsbalanse i alle idretter.

Derfor ønsket vi å gå bort ifra det klassiske heltekonseptet man ofte ser på smørebusser, og heller lage et konsept som oppfordret til handling og full likestilling under OL i 2030. Ved å plassere de kvinnelige kombinertutøverne inn i historiske kombinertbilder, symboliserte vi en tradisjonsrik sport som enda ikke har oppnådd full likestilling. I kombinasjon med et oppfordrende budskap, kan du scanne QR-koden som tar deg inn til underskriftskampanjen. 

Bak underskriftskampanjen for OL 2030, står OBOS Block Watne sammen med Skiforbundet, kombinertlandslaget og deres samarbeidspartnere. Med et mål om å endelig oppnå et OL med like muligheter.