Ledere fra næringslivet, gründere, akademia, forskningsinstitusjoner og regjeringer var samlet under Xynteo Exchange i Norge for å løse en av dagens største utfordringer:

Hvordan skape en ny vekstmodell som gir kommersiell og økonomisk verdi samtidig som man løser globale problemer. 

 

Unik konferanse
Vi hadde ett mål når vi planla Xynteo Exchange 2017; Dette skulle ikke være en tradisjonell konferanse.

Målet for arrangementet var å skape en plattform der ledere kunne komme sammen i kommersielle prosjekter for å fremme en ny vekstmodell. Det var forventet at deltakerne involverte seg og jobbet, ikke bare pratet og lyttet. 

Xynteo Exchange ble arrangert 15.-16. november i Skur 13, i Oslo. 

 

Det ble et arrangement utenom det vanlige!