Det er slutt med kostbar lokal serverdrift

Å bygge en ny eller flytte en eksisterende e-butikk til skyen, fjerner problemer med å ha lokale servere, for eksempel kjøp, utskifting eller salg av brukt utstyr.

En bedrift spare fysisk plass, og få en rimeligere infrastruktur. Stordrift i skyen er svært kostnadseffektivt, og de enkelte bedriftene slipper å oppfylle kravene til raske og sikre servere.

Optimalisering av IT-jobben

PaaS (Platform as a Service)-modellen lar en bedrift delegere mange av de administrative oppgavene i nettbutikken. Dermed er det ikke nødvendig å ha en person eller avdeling bare for å kontrollere, oppdatere eller reparere feil.

Mange tror at skytjenester fjerner administratorer. Men tross redusert tidsbruk på administrativt IT-arbeid, trenger man fremdeles en ansatt med sky-kompetanse.

Transparente SLA-vilkår for skytjenester

For at salgsplattformen skal være pålitelig nok, inngår man en SLA (Service Level Agreement) med leverandøren. Den regulerer oppetiden til servere og virtuelle verktøy. I denne ligger det en omfattende garanti for aktiviteten til skyrommet, og en maksimal nedetid.

Leverandører av skyløsninger har gjerne forhåndsbestemte prosentparametere for tilgjengelighet, som ofte ligger i området 99 % -99,9 %. De resterende 1-0,1 % er tiden som er tillatt for planlagt og ikke-planlagt nedetid.

Skalerbarhet i sanntid

Det finnes flere sesonger hvor forbrukeraktiviteten øker betraktelig. En nettbutikk i skyen trenger ikke lagring av ekstra ressurser for å møte en slik pågang. De automatiske skaleringssystemene i dataskyen slås på når det registreres økt aktivitet. Da øker den tilgjengelige virtuelle plassen proporsjonalt med de registrerte behovene. Slik kan en skalerbar infrastruktur takle plutselige belastninger på butikkfronten, og nettbutikken takler presset.

Bare faktisk bruk av ressurser faktureres, noe som gir innsparinger innen budsjett, tid og krefter som brukes til å beregne serverreserver. Å ha en egen full beredskap ved plutselig økning i aktiviteten, kan vise seg å være en kostbar investering over tid.

Beskyttelse mot nedetid

E-handel via skytjenester har moderne og sterk sikkerhet som beskytter hele det virtuelle rommet som brukes. Et slikt nivå av driftssikkerhet og trygghet er vanskelig å få til på egen hånd. Og selv leverandører som sikrer nesten 100 % pålitelighet av sine skyløsninger, er forberedt på mulig uplanlagt nedetid, blant annet med fysisk spredte backup-løsninger.

Mange ulike lovbestemmelser

Data i skyen krever kontinuerlig utvikling, og det er mange ulike juridiske forskrifter i forskjellige deler av verden. Først og fremst dreier de seg om lagring av persondata.

Et annet krav til infrastrukturen for e-handel, er å tilpasse miljøet til sertifiserte standarder. Lokal server-infrastruktur krever tidkrevende innsats for å få slike sertifikater, og svært høye kostnader dersom det er flere krav som skal oppfylles. Globale skytjeneste-leverandører som Microsoft Azure kan ordne dette for e-handelsselskaper siden de har store ressurser og mye kunnskap om de ulike juridiske kravene.

Egentlig en «no-brainer»

Utvidelse av e-butikker via skyen er utvilsomt en god løsning for e-handelsledelsen og hele teamet som jobber med salgsplattformen.

Det reduserer tidkrevende og kostbare problemer, og er en fordel både for lederne og for den totale driften av selskapet. Finnes det noe sted hvor stordrift virkelig gir gode resultater, er det i store og moderne datasentraler drevet av dyktige spesialister. Så her kan man trygt si at det er fagfolk som gjelder!