Eksperter på intern kommunikasjon har gransket endringene som skjedde på grunn av pandemien, og de er stadig mer overbeviste om at en retur til «normalen» ikke vil skje.

Dermed er vi nå i ferd med å forme en ny virkelighet som er mer teknologisk, og tar sikte på å endre hvordan bedrifter vil fungere i fremtiden.

Hybrid- og fjernjobbing – som tidligere ble ansett å ligge langt inn i fremtiden – har blitt vanlig praksis innen stadig flere områder.

For at du lettere skal kunne løse de nye utfordringene bedrifter møter når de skal ta i bruk nye verktøy til et nytt arbeidsmiljø, har vi laget en ny og oppdatert versjon av e-boka «INTRANET: effective internal communication within a distributed organization». Her kan du fordype deg i detaljer om fjern- og hybridjobbing, og se hvilke løsninger som passer best for din bedrift.

intranet_1.jpg [245.99 KB]

Intranet er et verktøy for å bygge en omfattende digital arbeidsplass som dekker behovene til de ulike prosessene bedriftene benytter. HR-ledere, administrasjon og andre innen en organisasjon kan ha stor nytte av å få mer kunnskap om dette emnet.

Dette får du vite mer om i e-boka:

  • Hvor skal du starte designprosessen – foranalyser av implementering, strategier for promotering.
  • Slik implementerer du et intranett-system trinn for trinn.
  • Slik styrer du en intranett-portal slik at de ansatte ønsker å bruke den.
  • Hvilke moderne løsninger vil være en velfungerende digital arbeidsplass for deg?
  • Slik brukes og evalueres Intranett i dag – forskningsresultater.

Da vi lagde denne nye guiden, hentet forfatterne inn ytterligere kunnskap fra eksterne eksperter på intern kommunikasjon og beslektede teknologier. Et større intervju med Artur Wichliński, som er leder for avdeling for teknologi og drift ved Wschów Bank Spółdzielczy, gir et innblikk i historien til et av verdens beste intranett som har mottatt flere utmerkelser.

Vi vet at effektiv intern kommunikasjon er mye mer enn en IT-plattform. Derfor inneholder e-boka også gode råd fra Maja Biernacka, som er en kunnskapsrik konsulent innen intern kommunikasjon og forfatteren bak bloggen Behind the IC scenes. Maja beskriver blant annet hvordan man kan bygge opp kommunikasjonen i organisasjoner med en desentralisert struktur.

Med denne e-boka ønsker vi deg velkommen til å utvide og oppdatere kunnskapene dine om intranett og intern kommunikasjon!