Formålet med LNU Trygg! er å hjelpe barne- og ungdomsorganisasjoner å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og trakassering.

Barn og unge er en utsatt gruppe når det kommer til seksuell vold og nesten 2/3 av utsatte for voldtekt var i 2017 mellom 13 og 21 år. Det er derfor viktig å jobbe målrettet for å skape bevissthet om integritet og grenser, skape en lav terskel for å si ifra og gi tillitsvalgte den kompetansen de trenger for å håndtere varsler på en god måte.

Men hvordan vise vei i et stadig mer digitalt og komplisert landskap?

Gjennom å formidle kunnskap, holdninger og gode verktøy på trygg.lnu.no ønsker LNU å skape trygge og modige barn, ungdom og voksne, og bistå organisasjoner med å bygge trygge fritidsarenaer for alle barn og unge.

LNU Trygg!

Hovedsiden til LNU inneholder materiale om et tungt og alvorlig tema, og det ble viktig for oss å beholde en visuell lekenhet på LNU Trygg!

Det ble også viktig at UX og design skulle skape en helhetlig god oversikt over prosesser uten å virke skremmende. For å gjøre uttrykket mer vennlig valgte vi å bruke illustrasjoner for å styrke budskapene. Vi valgte også å dele opp de forskjellige prosessene i ulike fargepaletter for å gi siden et mer lekent uttrykk, og for å gjøre det lettere for brukeren å finne frem til riktig informasjon.

Nettsiden er bygget med Craft CMS som ivaretar sikkerhet, rask lastetid og muligheter for å endre og legge til nytt innhold.

Besøk trygg.lnu.no her.