Dette er kjernen i den nye kampanjen for Tufte Wear. De er en klesprodusent som ønsker å redusere bransjens skadelige effekt på natur og klima, og gjør en rekke grep for å bidra til dette. Sammen har vi laget en kampanje som skal skape oppmerksomhet om problemet, og dele kunnskap om løsningene.

Takk til Willy Nikkers for godt samarbeid.