Hver dag tar 100.000 mennesker tog til og fra jobb. Hadde de valgt bilen, ville det skapt trafikkaos i de største byene. Togpendlerne bidrar til flyten i samfunnet, og NSB ønsket å takke og anerkjenne pendlernes bidrag. Samtidig ville de inspirere og friste noen bilpendlere til å bytte ut bilen med tog.

Ideen var å vise virkeligheten slik den er, usensurert og ufiltrert rett fra brukerne. Vi lot noen tog- og bilpendlere bytte plass i en uke. Folk som sverget til bilen måtte komme seg til jobb med tog, og tog-pendlerne måtte sette seg bak rattet og kjøre frem og tilbake til jobb. Deltakerne ble rekruttert i sosiale medier, to bilpendlere og to togpendlere. De byttet transportmiddel i én arbeidsuke, og vi fulgte dem på reisen. Resultatet ble fire filmer som ga et usminket og ærlig syn på fordeler og ulemper ved både tog og bil. Filmene ble delt i sosiale medier, målrettet mot de forskjellige pendlerne. 

Resultat:

Kampanjen skapte høyt engasjement, med hele 1.250.000 ulike engasjementshandlinger over en kort kampanjeperiode. Det at NSB lot passasjerene dele både gleder og frustrasjoner, uten å sensurere, ble særlig godt mottatt og kommentert.

SE FILMEN HER