Folkeopplysningskampanjen Steroidelab ble lansert i 2018 og hadde som mål om å sette anabole steroider og mulighetene for behandling på dagsorden, nå ut til målgrupper som tidligere ikke var like godt kommunisert til ift både alder og geografi.

Kampanjen fikk et tydelig fokus med digital markedsføring og en egen kampanjeside Steroidelab.no og Steroideprosjektet. Det er uvanlig for helseforetak å jobbe digitalt på den måten og kampanjen har også nådd ut til brukere som de tidligere ikke har lykkes å få oppmerksomhet fra.

Målgruppene inkluderer både brukere, potensielle brukere, pårørende og helsepersonell i hele Norge. Det gir store målgrupper og kampanjen har derfor tidvis gått bredt ut og nådd mange.

Video viktig for budskapet

Det ble tidlig avgjort at video og historiefortellinger var helt sentralt og kanaler som egner seg til dette har blitt prioritert både på landingssiden og i annonser.

YouTube ble tidlig en viktig kanal og det ble produsert videoer spesifikt for forskjellige målgrupper. Fra kampanjen startet i 2018 har videoene fått til sammen 17,2 millioner visninger (impressions) og 1,05 millioner visninger (avspillinger)

Tar vi bort de kort Bumper-videoene er det 30% som har sett halve filmen, mens 16 % har sett hele filmen. Flere av filmene er 2-6 minutter. Seertiden er på 120 millioner sekunder (måleenheten på YouTube) som tilsvarer over 33.600 timer totalt. 

På sosiale medier har Facebook og Snapchat vært de viktigste kanalene for distribusjon av materiellet. Målet var bred rekkevidde og antall visninger, men også at de som var relevante skulle klikke seg inn til landingssiden. Det ble derfor kjørt bl.s. sekvensiell markedsføring hvor brukeren først på andre eller tredje videoen ble oppfordret til å gå videre til nettsiden.

Mange tar kontakt

I tillegg til ønsket om økt oppmerksomhet og spredning av informasjon, var det også et klart mål om at flere skulle ta kontakt med behandlingstilbudet og søke hjelp. Økningen i antall henvendelser har vært over all forventning.

Prosjektleder i Steroideprosjektet Christine Wisløff forteller at “vi kan trygt si at vi har fått en respons som har vært mye større enn vi hadde drømt om. Det gjelder både fra brukergruppen, pårørende, hjelpeapparatet, helse og den generelle befolkningen.”

Før kampanjen startet var antall henvendelser til OUS stabil på mellom 37 og 45 pr år. Etter at kampanjen har startet har antall henvendelser økt kraftig, og fortsatt å øke gjennom kampanjeperioden. I 2019 var det nesten 300 henvendelser fra brukere og pårørende.

- Etter at steroidelab startet har det vært en stor økning i antall som tar kontakt med oss for å få informasjon. Vi ser at det har blitt en mye større spredning i alder, vi treffer den yngre befolkning bedre. Det er blitt en bedre geografisk spredning i antall som tar kontakt, sier prosjektleder i Steroideprosjektet Christine Wisløff.

Antall henvendelser som Oslo Universitetssykehus og TBS har fått både før og etter at kampanjen Steroidelab startet. Forskjellen i antall henvendelser betydelig og vedvarende.

Kampanjen Steroidelab belyser en tabubelagt helseproblem og er en helt ny måte å jobbe med informasjon for helsevesenet i Norge. Det brede fokuset og den digitale tilnærmingen skiller seg ut fra hva helsevesenet vanligvis gjør, men de gode resultatene støtter at dette fungerer. Kampanjen har truffet både bredt og godt, skapt oppmerksomhet og ikke minst flere som har ønsket hjelp.

Treffer nye målgrupper

At Oslo Universitetssykehus opplever “en mye større spredning i alder, vi treffer den yngre befolkning bedre. Det er blitt en bedre geografisk spredning i antall som tar kontakt” viser kraften av en digital kampanjen og er viktig i det nasjonale arbeidet.

- Vi opplever at Steroideprosjektet, og den kunnskapen og arbeide vi driver med er blitt mer kjent og anerkjent, i hjelpeapparatet og i den generelle befolkningen etter at Steroidelab ble lansert.  Vi har hatt en veldig stor økning i antall henvendelser etter steroidelab startet også fra, helse, politi, skole, Nav og annet som ønsker å øke kunnskapen innen dette tema, sier prosjektleder i Steroideprosjektet Christine Wisløff.

Én a YouTube-filmene kom også på topp 5 i YouTube Ads Leaderboard Q2 2018 og var med det den første offentlige aktøren i Norge som var på den kåringen, i følge YouTube.

Under Helseforetakenes kommunikasjonskonferanse i Bergen i 2019 ble kampanjen også kåret til den mest informative av alle helseforetakenes kandidater. 

Kombinasjonen av ekte historier, godt materiell og vellykket distribusjon har gitt denne kampanjen både den oppmerksomheten og resultatene som dette fortjener. Kampanjen har bidratt til at mange flere vet hvor farlig anabole steroider er, samt at de kan få hjelp og behandling slik at de får et bedre liv.

-Kampanjer på tvers av digitale kanaler ser vi ofte gir gode resultater og arbediet som legges ned både i materiell og spredning gir svært gode resultater, sier daglig leder i Digital Opptur Erik Storm.

Kampanjen er utformet av Circus Reklame + Design, og distribuert av Digital Opptur.