Utfordring

Mange tror at minilager er en dyr og midlertidig løsning som bare er nødvendig når man skal flytte, bo i utlandet for en stund, eller må lagre store gjenstander. Mange bor trangt og ønsker seg større boliger, men ser ikke hvor kostnadseffektivt det kan være å bruke en lagringstjeneste som Second Space, spesielt med tanke på de høye boligprisene.


Strategi: fra behov til ønske

Hvordan kan vi gjøre minilager attraktivt og øke lysten til å bli kunde hos Second Space? Vårt mål var å profilere merkevaren som en del av en livsstil og forandre synet på minilager fra å være en nødvendighet til en smart måte å frigjøre plass for et bedre liv på. Vi valgte denne tilnærmingen fordi det er en morsommere måte å presentere tjenesten på enn å bare snakke om ekstra lagringsplass!

Kommunikasjonsplattform

Vi ønsket å vise hva du kan oppnå ved å frigjøre plass hjemme, i stedet for å fokusere på tjenesten. Vårt budskap gikk fra praktiske argumenter til å fremheve hvordan mer plass kan gi deg friheten til å nyte livet mer.Gjør plass til livet!


Logosystemet

Vi utviklet et slags logosystem med to varianter. Den ene har en synlig og gjenkjennelig boks, mens den andre strekker seg ut i hjørnene og rammer inn innholdet – for å representere fleksibiliteten og mulighetene som åpner seg når man ‘gjør plass til livet.’

Digital infrastruktur

Nettsiden ble laget med CraftCMS, en god plattform for å publisere og presentere innhold. Vi spesialutviklet et system som sørger for at all informasjon blir standardisert og koblet til ulike eksterne tjenester som styrer lager, produktsalg, kundelojalitet, og CRM. Systemet inkluderer også håndtering av betalinger, transaksjoner, kundeservice via dashboards, kredittsjekk og opprettelse av kontrakter. DAYTWO tar seg av den tekniske driften, systemintegrasjonen og stadig forbedring av systemene.

Hva oppnådde vi?

Second Space ble lansert som et merke og selskap i 2020. På mindre enn to år ble de Norges nest største tilbyder av minilager, selv med sterk konkurranse fra etablerte aktører i bransjen. Selskapet har vokst raskt og etablert en sterk nasjonal tilstedeværelse, delvis takket være en markant merkevareidentitet og effektiv markedsføring av sine lokaler. En nøkkel til salgsveksten har vært et sterkt kommunikasjonskonsept og god digital kundereise.

For mer informasjon om dette prosjektet, eller enda viktigere, for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg, ta gjerne kontakt med Børge Sandengen, daglig leder i DAYTWO, på telefon 924 24 888 eller via e-post borge@daytwo.no. Du kan også kontakte ML Alvær, kommersiell leder i DAYTWO, på 907 82 285 eller ml@daytwo.no.


DAYTWO – powered by tomorrow!