Virkelig nyskaping skjer i store sprang. Men det er ikke bare å hoppe. Det krever ferdigheter og evnen til å sette disse ferdighetene sammen på nye måter. Det krever en avklaring av hva slags sprang som er mest påkrevd og gir høyest verdi i din virksomhet. Det krever modig ledelse og retning og driv i organisasjonen. Denne virkeligheten ser vi på nært hold hos svært mange av våre kunder. Nå har vi samlet våre erfaringer og innsikt og satt det vi tror på i system. Dette er en ny måte å jobbe på. Vi kaller det Big Leap Engineering.

Hopp eller bli forlatt

Det ville ikke vært en klisjé hvis det ikke var sant: Vi lever i en tid med stadig høyere endringstakt. Radikal innovasjon kan endre alt over natten. Innovasjonstakten øker og brukerne tar i bruk nye løsninger raskere enn noen gang. Vi ser nye måter å jobbe på og nye måter å lede på. Vi ser verdikjeder i endring, bransjer som kommer, bransjer som går og bransjer som ikke er til å kjenne igjen. Det handler i økende grad om å overleve. Står min virksomhet midt i et «Kodak moment»? Hva gjør jeg?

Samtidig er mye i startgropen. Det er vanskelig å si når nye trender og teknologier vil ta av. Men «vente og se» er farlig strategi, ifølge Thomas Husson, sjefsanalytiker i analyseselskapet Forrester. Han var hos Creuna i fjor og snakket om den nye virkeligheten som gjelder for alle som skal selge og knytte seg til sine brukere. Vi må innstille oss på store omveltninger og bygge en kultur og et tankesett for endring, var hans råd. Og så må vi kaste oss ut i det og prøve ut nye løsninger, parallelt med «business as usual». 

Det er ikke bare å hoppe

Men mange ledere og organisasjoner erfarer at satsinger med sikte på virkelig nyskaping er krevende å gjennomføre. Fallhøyden kan oppleves som skremmende stor. En forventning om å innovere og styrke lønnsomhet samtidig kan lamme evnen til handling. Noen har blitt skuffet av resultatene fra tidligere satsinger. De virkelig kreative, store sprangene uteble. 

Internt er det krevende å få ressurser til å jobbe sammen om nyskaping og få all kompetanse og alle team til å spille sammen. Både holdninger og strukturer utgjør barrierer. Krav til anskaffelsesprosesser stjeler ressurser og skaper byråkrati. Eksternt er det behov for nye former for samarbeid. Tilgangen på innsikt og data er større enn noen gang, men evnen til å handle innovativt og klokt på innsikten har ikke vokst tilsvarende. Dette er paradokset forfatteren T.S. Eliot (1888-1965) forutså i sine berømte spørsmål: «Where is the wisdom we have lost in knowledge. Where is the knowledge we have lost in information?» 

Big Leap Engineering – en tilnærming til å lykkes med store sprang

Big Leap Engineering er en tilnærming for å komme i inngrep med slike utfordringer på en systematisk måte. Kraften i konseptet ligger samspillet mellom de to delene. Big Leap handler om det nødvendige spranget, visjonen og de gode idéene. Engineering handler om realisering. Det er en måte å jobbe på som tar inn over seg at reell nyskaping må kombinere kreativitet og disiplin, skape struktur for kulturutvikling og sikre at læringssløyfen til enhver tid holdes åpen. 

Hvilke store sprang er du opptatt av?

Det er viktig å avklare hvilket sprang som har størst potensial for din virksomhet. Fra vår side har vi sett at det er noen typer utfordringer som ofte går igjen. For hver av dem har vi beskrevet en tilnærming og et sett med verktøy. Noen eksempler:

 

Modige ledere ser på innovasjon som evnen til å se endring som en mulighet, ikke en trussel. Big Leap Engineering er laget for å finne og ta tak i mulighetene slik at truslene mister sin kraft og virksomhetene finner sin plass inn i framtiden. Det er bra for mennesker. Og bra for business. Og det er for slike store sprang vi i Creuna har utviklet denne tilnærmingen for å hente frem det beste i møtet mellom kreativitet og disiplin.

Å lykkes med store sprang krever at man jobber systematisk, målrettet og helhetlig med disse utfordringene. På den måten tilpasser vi fokus og innsats til hvor på reisen virksomheten til enhver tid er. Vi i Creuna brenner for å bistå modige ledere og dyktige medarbeidere på denne reisen. 

Interessert i å høre mer? La oss ta en prat om hvordan vi kan jobbe sammen for å lykkes med store sprang. Birgitte Feginn Angelil, CEO i Creuna, og Josephine Simonsen, CMO i Creuna.