Såkalt pre-roll, hvor annonsen vises før videoklippet du klikker deg inn for å se, får nær dobbelt så høy oppmerksomhet som «video in banner» annonser. Men studien konkluderer allikevel ikke med at pre-roll alltid er riktig. Pre-roll gir en høyere reklameirritasjon, og det er noe færre som husker avsenderen. Ikke minst er disse annonsene langt dyrere enn in-banner annonser, derfor må de også levere langt bedre.

In-banner annonser gir noe bedre budskapsforståelse, litt mindre irritasjon og langt flere annonsevisninger for pengene.

Vår konklusjon etter studien er at funnene er i stor grad i tråd med nyere forskning innen Attention economy, gjort av bl.a. Karen Nelson-Field, forteller Dyken. Denne forskningen konkluderer med at oppmerksomhet til annonsemateriell er begrenset av plattformen det vises på. For å skape varige koblinger til merkevaren i hukommelsen til mottaker kreves en oppmerksomhet på minimum 2.5 sekunder. 

Pre-roll har i snitt en oppmerksomhet over dette, og kan dermed fungere til å bygge et nytt konsept.

In-banner burde derimot, i likhet med sosiale medier og andre plattformer med kort oppmerksomhet, benyttes til å forsterke eksisterende minnestrukturer rundt merkevaren. Disse forsterkes ved å fremheve merkevaremarkører som logo, payoff og/eller  fargebruk som kan oppfattes i løpet av et kort øyeblikk.

På denne måten kan man optimalt utnytte begge kanaler sin styrke, noe som reflekteres i resultatene av denne studien.

Vil du ha hele presentasjonen av undersøkelsen er det bare å sende en e-post til eivind.dyken@dentsu.com.