Søkemotoroptimalisering (SEO) og lokal søkemotoroptimalisering er på mange måter svært likt, og bygger på de samme prinsippene. Lokal SEO er en «gren» som er aktuell for bedrifter som selger tjenester og varer fra faste geografiske lokasjoner, og som derfor er avhengige av at kunden kan finne frem til dem. Dette gjelder for eksempel den lokale frisøren så vel som et hotell. Det som skiller lokal SEO mest fra tradisjonell SEO er hvordan man målretter seg mot de potensielle kundene og at man fokuserer mer på å faktisk få kunden inn i lokalene.

Måten vi søker på har endret seg mye, både når det gjelder hvordan vi skriver selve søkefrasen og hvilke devicer vi bruker. Over 50% av alle søk blir i dag gjort fra en mobil, og mange av disse søkene handler om å finne frem til en spesifikk bedrift når man er på farta. Beslutningsveien er kort og du må fange kunden på rett tidspunkt for å ha en sjanse til å trekke kundene inn til ditt lokale og ikke din nærmeste konkurrent sitt. Dersom en potensiell kunde søker på «frisør ved Oslo S» er det et enormt potensiale man går glipp av dersom man ikke er synlig. Hvorfor bruker du da strategier som er beregnet for konverteringer på nett og ikke besøk til dine fysiske lokasjoner?

I denne serien av bloggposter vil vi gå igjennom de viktigste fokusområdene for søkemotoroptimalisering for lokale bedrifter slik at du sikrer at du er synlig når du trenger å være det.

Hva er lokale rangeringsfaktorer?
Avhengig av ordlyden i søket og hvordan søkemotoren tolker intensjonen vil ulike faktorer vektlegges når søkeresultatene skal vises. Et «hvorfor» søk vil vurderes annerledes enn et «hvor» eller «Nær meg» søk.

Rangeringsfaktorene er ikke forskjellige for lokal SEO, men vektingen er annerledes. Dette krever også at vi fokuserer på elementer som er viktige for disse type søk. Hvert år gjør Moz en undersøkelse blant bransjens autoriteter for å finne ut av hva de viktigste rangeringsfaktorene er. For 2017 var det en generell enighet om at nærhet til søker var den viktigste faktoren. Årsaken til at denne kommer så høyt opp på listen er økningen i antall «nær meg» søk som for eksempel «bakeri nær meg» eller «bakeri i nærheten». Slike søk gjør at søkerens lokasjon spiller stadig større rolle når Google skal finne ut av hvilke resultater som er relevante og det er derfor viktig at vi sender tydelige signaler til søkemotorene om hvor vi er og hvor vi kan betjene våre kunder. Hvordan gjør vi det?

Slik optimaliserer du nettsiden din
Det første som bør gjøres er selvsagt å få plass en strategi, noe som vil avhenge av hva slags type bedrift du driver. Strategien vil være annerledes dersom du driver en stor kjede med lokaler i forskjellige byer eller har én enkelt lokasjon, det er derfor viktig å legge opp strategien etter din bedrift.

Som nevnt er lokasjon og nærhet til søker viktig, men dette er jo faktorer som du ikke har noen innflytelse på. Løpet er likevel ikke kjørt. Gjør deg selv en tjeneste og fokuser på å gjøre det så enkelt for Google som mulig å finne ut av hvor du er, hvem du er, hva du gjør og hvorfor du er et relevant resultat for søk som dine kunder typisk utfører.

Et fint sted å starte er din «kontakt» og «om» side. Dersom disse per i dag ikke eksisterer er dette første hjemmelekse. Dersom du har slike sider bør du se over om de faktisk informerer kunder og søkemotorer om hvor dere er, hva din bedrift tilbyr og hvordan dere kan nås.

  • Optimaliser NAP – Name, Adress and Phone Number. Dette er informasjon som må finnes på nettsiden, bør inkluderes i footeren og som alltid må være konsekvent over hele nettsiden
  • Dersom du har flere avdelinger bør det ligge informasjon for hver avdeling på nettsiden, gjerne også med en egen landingsside for hver avdeling som igjen kan brukes i betalte annonser for å gi mer relevante landingssider. Denne landingssiden bør også inkludere Google Maps slik at kunden enkelt finner frem til hvert enkelt kontor
  • Pass på at telefonnumrene er klikkbare på mobil slik at det blir enkelt for kunden å komme i kontakt med dere


Legg til strukturerte data
Strukturerte data er informasjon i et standardisert format som du kan legge til på din nettside. Dette kan blant annet gjøres gjennom bruk av Schema Markup. Denne informasjonen er på en måte en snarvei søkemotorer kan bruke for å kategorisere din side, og kan gjøre slik at du rangerer med et utvidet resultat (med bilde, karusell, rich snippet osv). Det er svært mye informasjon du kan legge inn her, men noen av de viktigste og mest generiske for lokale bedrifter inkluderer

  • Telefonnummer
  • Mail
  • Adresse
  • Koordinater
  • Åpningstider
  • Priser
  • LocalBusiness


Når du har lagt til informasjonen på nettsiden din har du gjort det enklere for søkemotorene å kategorisere din bedrift, men det er likevel ikke sikkert at informasjonen vil bli vist i søkeresultatene. Dette er dog noe som testes og endres svært ofte slik at det er viktig å ha informasjonen tilgjengelig uansett om den ikke blir vist med en gang. Om du lurer på om du har implementert dette riktig eller ikke kan du bruke rapporten «Structured Data Report» i Google Search Console. Denne rapporten viser deg hvilke markups (informasjonssnippets) som er riktig implementert og om noen av dem har feil som må rettes opp.

Nå har du fått gode eksempler på «on page» faktorer som kan optimaliseres for din lokale bedrift for å komme ett steg nærmere å bli en synligere aktør.

De neste delene av denne serien vil handle om hvordan skrive SEO optimalisert innhold for lokale bedrifter samt hvordan å forholde seg til Google My Business og lokale listinger.