De tre bransjene som står bak KIS (Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening) opplevde alle en svak nedgang i rekrutteringen til yrkene.

For å snu trenden ønsket de seg en visuell identitet som appellerer til unge mennesker, men som også fungerer bra når den brukes i kontakt med industrien, politikere og presse.

I tillegg hadde kunden et ønske om at hver av de tre bransjene måtte komme til syne i profilen.