Vi mener det er historiene bak menneskene og selskapet som gjør Familiehjelp unike og som bidrar til å bygge gode relasjoner til familiehjemmene. Historiene ble derfor brukt som utgangspunkt da nettsider og utforming av alt innhold ble laget. Vi ønsket at deres interessenter skulle kjenne på hvor verdifullt og meningsfullt en jobb som familiehjem vil være. 

Under hele prosessen har vi vært fysisk tilstede for å oppleve alt Familiehjelp gjør og tilbyr. Vi har vært med på de ulike campene som de driver, vi har møtt menneskene som jobber der og vi har snakket med familier som har barn boende hos seg på oppdrag for Familiehjelp. Det har hjulpet oss med å forstå situasjonen til de involverte bedre, noe som er avgjørende for at vi skal kunne kommunisere og visualisere kommunikasjonsstrategien på en best mulig måte.

Se filmen vi har laget som blir brukt i kommunikasjonen i alle digitale kanaler. 

Familiehjelp - Highlights from B17 Media on Vimeo.