Første halvdel av 2020 bø på en del nye utfordringer for meg og oss i byrået B17. En bedrift i vekst, med flere ansatte og økt oppdragsmengde, utfordret oss både organisatorisk og kulturelt. Men største, og for meg den vanskeligste utfordringen, var å lande på egen identitet – vår merkevare. På en workshop i Asker fant jeg det jeg lette etter, som gjorde kommunikasjonsjobben min mye enklere.

Siden oppstarten i 2017 har B17 kontinuerlig jobbet med egen identitet. Interne workshoper ble til eksterne kick-off’er, med innleid hjelp og hjelp til selvhjelp. Vi gikk alltid to skritt frem, men ett tilbake. Stadig noe nytt og stadig ulike meninger. Personlig resignerte jeg og fant meg i at merkevaren vår forble halvveis. Etter hvert befant jeg meg i rollen som byråets markedssjef og det var her jeg startet å føle konflikten.

Status: Complicated

For å sikre vekst må vi kontinuerlig markedsføre oss. Hele veien har vi jobbet for våre annonsører. Vi har satt oss inn i deres utfordringer og bidratt til å stake ut kommunikasjon og skape markedsføring. Nå skulle jeg altså gjøre det samme for egen bedrift. Uten en tydelig identitet spriket markedsføringen vår i flere retninger. Innholdet var ikke så verst; det gjenspeilet våre tjenester og var relevant for vår målgruppe. Men det føltes ikke helt riktig, det var noe som skurret. Jeg klarte ikke å si det jeg ville på vegne av merkevaren vår.

 

Merkevarestrategien ble en forlengelse av B17s forretningsideer.


Vendepunktet

Så på en heldagssamling hvor hele byrået skulle jobbe ut merkevaren, kom åpenbaringen. Oppsummert kom vi frem til en etterlengtet retning:

  • Sammen fikk vi som mål å styrke kjennskapen til byrået, posisjonere oss i/mot regionalt SMB-marked og formidle verdier til merkevaren B17.  
  • Merkevarebygging forutsatte en sterk internkultur, gode resultater rundt egne ansvarsom
  • Merkevareprinsippene måtte bli en integrert del av de løpende ledelsesoppgavene, med krav om at ledelsen tok en aktiv rolle i å implementere merkevarestrategien i hele organisasjonen. 
  • Alle ansatte og avdelinger hos B17 skulle nå kommuniserer på̊ ett eller flere vis med omverdenen, og merkevarestrategien fikk som formål å støtte oppunder våre kjerneområder og gjøre kommunikasjonen enhetlig og effektiv.  
  • Merkevarestrategien ble rettledende for all markedskommunikasjon fra B17. Den skulle sikre at byrået fremsto som en enhet og bygde en sterk merkevare med en tydelig posisjon.

 

Med dette ble byrået samlet rundt en visuell identitet, samtidig som vi fikk en forståelse av hvem vi var. For meg personlig ble dette en bevisstgjøring av hvordan vi skulle fremstå utad til nye og eksisterende kunder. Nå kunne jeg lettere finne min «tone of voice» i markedsarbeidet, med en viktig rettesnor. Nemlig vår egen personas, vår egen arketype.

Arketype til unnsetning!

Der vi ofte jobber ut målgrupper og personas på vegne av annonsører, ble vi nå nødt til å se innover i organisasjonen og finne oss selv. Utformingen av merkevaren skulle også bli min rettesnor i kommunikasjonen – dette var forløsende. Jeg manglet fortsatt en knagg å henge alt dette på og det var her arketypene kom inn i spill. For meg, som ikke har teoretisk bakgrunn i markedsføring, var dette en enkel måte å identifisere meg med en personlighet istedenfor en merkevare. Det ble tydeligere for meg å se «personen» bak.

En velkjent metodikk for komme frem til universale karaktertrekk er å jobbe med arketyper. For å forstå hvem vi skulle være, måtte vi lande på en spesifikk type. Vi ble Eventyreren – en selvstendig, modig og utforskende merkevare. I all kommunikasjon, være seg visuell eller tekstbasert, skal denne typen skinne igjennom.

Jeg er nå trygg i måten jeg markedsfører byrået og folkene i det på. Å være ansvarlig for markedsføring er noen ganger en ensom oppgave, men nå kan jeg med trygghet fortelle markedet om våre tjenester og produkter. Merkevare bygges over tid og det handler om å holde stø kurs. 

Thomas Holm - Rådgiver kommunikasjon og marked i www.b17.no

Ønsker du å finne din retning? Les hvordan vi gjennomfører workshopen "merkevaresprint" her: