Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs særorganisasjon for helse. Den ideelle organisasjonen jobber for å bedre helsetilstanden til verdens befolkning, og er en ledende autoritet i det internasjonale helsearbeidet. WHOs regionale kontor for Europa er et av WHO’s seks regionale kontorer over hele verden.

 
WHO europe.png
 

«I løpet av de to siste tiårene har det vært en stor økning i forskning på kunstens effekter på helse og trivsel» skriver WHO i sin nye rapport "What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?». Resultater fra over 3000 studier identifiserer hvordan kunst kan være med å påvirke, behandle og forbedre dårlig helse.

Vi fikk i oppgave å formidle hvordan kunst og kultur kan fremme god helse og har gjennom dette prosjektet med WHO fått ta del i mange rørende historier. Det var et ønske om en personlig narrativ vinkel som fanget menneskelige historier. Etter en periode med research og flere intervjuer, ble denne lille serien med ulike historier skapt.

 

“We are grateful to Silje, Bengt, Charlotte and Arve for sharing their stories and to AVIA Production for their help in telling them with such sincerity, integrity and care.”

- Andrea Scheel, Technical Officer, Behavioural and Cultural Insights Unit, WHO Regional Office for Europe

 

Silje

Kunst kan være til hjelp for mennesker med psykiske lidelser. Silje er diagnotisert med PTSD, DID og Schizofreni, noe som har preget henne hele livet. Hun har funnet gleden i kunst, og sier at det gir henne mulighet til å uttrykke tanker og følelser. Bli kjent med Silje og hva kunsten har gjort for henne:

 
Skjermbilde 2021-01-21 kl. 22.21.51.png
Skjermbilde 2021-01-19 kl. 12.35.28.png
 
 
 
 
 

Arve

Kunst kan fungere som alternativ behandling der tradisjonelle metoder mislykkes. Arve har vært rusmisbruker i 15-20 år, og vært inn og ut av institusjoner. Livet endret seg da han møtte på musikkterapeuten Vegard og musikk ble en redning. Bli kjent med Arve og hva musikken har gjort for han:

 
Skjermbilde 2021-01-19 kl. 12.37.58.png
Skjermbilde 2021-01-19 kl. 12.39.50.png
 
 
 
 
 

Bengt

Bruk av dans virker meningsfylt, samtidig som det klinisk viser seg å forbedre bevegelighet blant mennesker med parkinsons sykdom. Etter at Bengt ble diagnotisert med Parkinson, slet han med å finne mening med livet. Bli kjent med Bengt og hvordan han lærte å leve med sykdommen ved å finne glede i dansen:

 
Skjermbilde 2021-01-19 kl. 12.42.08.png
Skjermbilde 2021-01-19 kl. 12.42.48.png
 
 
 
 
 

Charlotte

Bruk av sang har vist seg å føre til en tydelig reduksjon av fødselsdepresjoner. Ved siden av terapi hos psykoterapeut, har Charlotte funnet glede i Melodies for mums, en gruppe som tilbyr sangtimer for mødre som opplever stress, angst, og dårlig selvfølelse etter fødsel. Bli kjent med Charlotte og hvordan sang og Melodies for mums har hjulpet henne:

 
Skjermbilde 2021-01-19 kl. 12.45.09.png
Skjermbilde 2021-01-19 kl. 12.45.56.png
 
 
 
 

“When it comes to public health at the global level, we sometimes lose sight of the individuals behind the statistics and datasets. Through these short films, we are reminded of how difficult it can be to live with different health challenges. But we can also see the glimmer of hope that new approaches, like arts and health interventions, can bring to people.

 The evidence is there. Many arts and health interventions can provide creative solutions to complex challenges in areas where modern medicine sometimes falls short. It is our hope that these films will inspire health decision-makers to invest in the arts and culture sector in the innovation of health care systems across Europe and beyond”

-Andrea Scheel, Technical Officer, Behavioural and Cultural Insights Unit, WHO Regional Office for Europe

Vi sitter med kunnskapen til å produsere filmer som når frem til millioner av mennesker. Derfor er vår visjon og vårt samfunnsoppdrag å påvirke menneskers liv, valg og holdninger positivt. Vi er stolte over samarbeidet med WHO og for at vi kan bidra i formidlingen av viktige tema som dette.