I 2019 lanserte vi vår første kampanje sammen med Antidoping Norge (ADNO). Kampanjen “Rent Senter” ble en stor suksess i sosiale medier og var startskuddet for samarbeidet mellom AVIA og ADNO. Siden da har vi produsert en rekke kampanjer og filmer til ulike formål på oppdrag for ADNO.

ADNO jobber for å bekjempe dopingbruk i og utenfor idretten ved å fremme en ren og sunn treningskultur. Dette gjør de gjennom informasjonsarbeid, kontrollvirksomhet og internasjonalt påvirkningsarbeid.  AVIA på sin side har produsert kommunikasjonskampanjer og filmer som skal nå ut til ADNOs målgruppe.

ADNO ble etablert i 2003 og er i dag en anerkjent organisasjon nasjonalt og en ledende antidopingorganisasjon i verden. I tillegg til å fremme informasjon og verdier som skal beskytte de rene utøverne, jobber ADNO for å bekjempe doping i samfunnet. Kroppspresset blant unge blir stadig større. Det er enkel tilgang på dopingmidler, og kunnskap og bevissthet omkring helsekonsekvenser er liten. Dette ønsker ADNO gjøre noe med.

 
 
Still fra “Dopingvarsel”

Still fra “Dopingvarsel”

 
 

Hannah Ljøstad har vært digital rådgiver for kampanjene, som blant annet er delt på Facebook og Instagram. Ved å oppfordre samarbeidspartnere og ambassadører i og utenfor idretten til å dele innleggene, har flere av filmene fått god organisk spredning. Dette gjør at vi kan sikte oss inn på en bredere målgruppe for å holde interessen gående. Etter å ha undersøkt hvilket publikum som lot seg engasjere mest av budskapet, plukket vi ut den mest relevante målgruppen og fokuserte videre på å eksponere disse med mål om mer engasjement og lenkeklikk til kampanjene.

 

Revers (2020)

ADNO ønsket å nå frem til lokalmiljøer rundt i Norge med et tydelig budskap; hvorfor det er viktig å forebygge doping i ditt lokalmiljø. I september 2020 kom de derfor til oss med et ønske om en film som viser nettopp dette. I motsetning til noen av de tidligere kampanjene som spiller mye på humor valgte AVIA her å gå i en mer seriøs retning. Vi tok i bruk virkemidler som høy kontrast, mørke nærbilder og stort fokus på lyd og effekter.

Still fra “Revers”

Still fra “Revers”

Still fra “Revers”

Still fra “Revers”

 
 

#spørforenvenn (2020)

 

Da Norge ble rammet av korona i mars 2020, var ADNO en av mange virksomheter som måtte tenke nytt rundt sitt informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Det var viktig for organisasjonen å fortsette og spre kunnskap og informasjon, men der mye før ble gjort gjennom trykt materiell og foredrag måtte en nå i enda større grad ty til digitale virkemidler. Med idretten satt på vent og stengte treningssentre, måtte det lages noe som nådde bredt ut via sosiale medier. Videokampanjen #spørforenvenn ble en suksess. Med 20 ulike videoer besvarte ADNOs fagansatte på spørsmål som de ofte får til organisasjonen. 

Videoene nådde ut til svært mange og hadde over 600.000 visninger i sin første runde. Runde to lanseres sommeren 2021.

Screenshot 2021-04-26 at 08.24.32.png
 
 

Dopingvarsel (2020)

 

I tillegg til #spørforenvenn-serien produserte AVIA en kort videoserie om varslingkanalen til ADNO - “Dopingvarsel”. Filmene ble laget med en humoristisk vri. Dette var for å spre budskapet på en ikke fullt så seriøs måte, samtidig som man fikk frem budskapet om hvor viktig det er å si ifra om man mistenker juks. Videoene hadde stor suksess på sosiale medier og har tilsammen hatt over 300.000 avspillinger.

 
Still fra “Dopingvarsel - Løping”

Still fra “Dopingvarsel - Løping”

Still fra “Dopingvarsel - Orientering”

Still fra “Dopingvarsel - Orientering”

 

Livestreaming: Nasjonalt antidopingseminar (2020)

Nasjonalt antidopingseminar (2020)

Nasjonalt antidopingseminar (2020)

AVIA sto for direktesendingen av ADNO sitt årlige antidopingseminar i november 2020. Det ble en stor suksess og var en veldig god erstatning for det fysiske seminaret som normalt sett avholdes hvert år. Opplevelsen var god og flere enn noen gang fikk anledning til faglig påfyll. AVIA sto for landingssiden og passet på at det var i tråd med ADNOs profil. Seminaret var spilt inn på forhånd (live on tape) for å sikre høyest mulig kvalitet og for å minske sjansen for tekniske feil underveis.

Trenger du tips til hvordan kan engasjere på dine digitale arrangementer? Les mer her.

 
 

Rent Senter (2019)

Rent Senter-programmet tilbyr opplæring innen antidoping samt tilgang på å gjennomføre dopingkontroll. Kampanjen siktet seg inn mot personlige trenere ved landets treningssentre. Dette er mennesker med stor interesse for trening – også når det gjelder å konsumere treningsrelatert innhold i sosiale medier. AVIA valgte derfor å la seg inspirere av en velkjent uttrykksform(?) innenfor treningsfeltet, nemlig snikfilming av mennesker som utfører øvelser eller bruker treningsutstyr på en åpenbar feil måte. 

Mesteparten av kampanjen er filmet i høydeformat på en mobiltelefon, og implementerer flere virkemidler fra Snapchat-universet. Disse grepene styrker sjangeropplevelsen av kampanjen, og bidrar til at den glir godt inn i annonseringsformatet på Snapchat. Den overraskende historievendingen, som går fra humor til alvor, bidrar til å forsterke ADNOs sak om at bruk av doping er en helt feil og farlig måte å trene på.