Når man i startfasen skal sette seg inn i hva, hvem og hvordan man skal lage film, er det en fordel å gå inn med en innstilling om at filmproduksjon er en investering. Hvor mye er du villig til å investere i film hvis du vet at det vil føre til en 10x økt spredning i sosiale medier? Hvilken verdi gir det deg å investere i video til nettsiden din hvis det gir deg en 53x økt sannsynlighet for en førsteplass i Google?

Det er ingen tvil om at video er essensielt for alle som jobber med digital markedsføring, og for alle som ønsker å formidle sitt produkt eller sin tjeneste på en god måte.

Beskriv hvilken oppgave filmen skal løse, ikke hva som skal filmes

Det kan være utfordrende å regne seg frem til et fornuftig budsjett på en filmproduksjon på forhånd, men minst like viktig er det å avklare hva du ønsker å oppnå med filmen. En film kan lages på mange ulike måter, og det er ikke sikkert den første idéen du kommer på er den beste måten å løse oppgaven på. Det kan være mye å spare på å ikke låse seg fast til en idé og la produksjonsselskapet komme med forslag til deg, innenfor ditt budsjett og ambisjonsnivå. Det kan resultere i en rimeligere og mer virkningsfull film enn idéen du hadde i utgangspunktet.

Når du vet hvilken oppgave filmen skal løse, kan du enklere sette gode KPIer (Key Performance Indicators: nøkkeltall som brukes til å måle hvordan noe presterer i henhold til målene du har satt) for å måle den faktiske inntjeningen i etterkant av at filmen er publisert. Og husk at likes og kommentarer kan være vel og bra for spredningen av budskapet ditt, men at likes i seg selv sjeldent gir økt omsetning eller salg for bedriften.

Så, hva er det som påvirker prisen mest?

Filmens idé og manus kan ha stor påvirkning på hvor mye en produksjon koster. Dersom filmens handling skal skje et bestemt sted, krever det kanskje leiekostnader og særskilte søknader. Skuespillere skal ha sitt honorar, kostymer må leies og interiøret i en scene må ofte skapes. De gangene storslåtte idéer krasjer med markedsbudsjettet kan det være lurt å omstille seg, tenke nytt, og heller gjennomføre et enklere konsept på en god måte.

Ambisjonsnivå handler ikke om kvaliteten på filmen, men om effekten man ønsker å oppnå med filmen. En film som har som formål å skape en kortsiktig oppmerksomhet vil ofte være rimeligere enn strategiske filmer som har som formål å styrke en merkevare, skape holdningsendringer eller presentere bedriftens verdigrunnlag.

De aller fleste filmer innen reklame og kampanje er produsert med én dags innspilling. Filminnspilling er som å koordinere et arrangement, der mange mennesker er involvert, og det foreligger planer for alt fra logistikk og sikkerhet til kreative produksjonsplaner.Det er ofte antall mennesker involvert i en filmproduksjon som vil ha en betydelig påvirkning på prisen. Filmproduksjon inkluderer mange profesjoner, og en dyktig filmfotograf vil sjeldent kunne være en like god lydtekniker, lysmester eller manusforfatter.

Tips – Les artikkelen: Ikke heng etter med videobruk i 2018

En positiv utvikling for alle som vil ha video

Høy etterspørsel på video har ført til nyetableringer av en rekke aktører i produksjons- og filmbransjen de siste årene. Denne utviklingen har vært positiv for alle bestillere av film, ettersom økt konkurranse har ført til at prisene på produksjoner har gått ned. Konkurransedyktige priser har tilgjengeliggjort video for de med både store og små markedsbudsjetter.

Har du ikke satt av mange titusener av kroner til å lage film betyr det ikke at du ikke kan få produsert en god video for deg og din bedrift – men det setter som regel høyere krav til din involvering i forarbeid og planlegging. Rådfør deg med profesjonelle før du låser en idé du har tenkt på; det kan spare deg for kostnader.

Klikk her for å se AVIA sin prisveiledning på film

Så – helt til slutt, hvor mye må du egentlig betale for god video?

Ønsker du en video av høy kvalitet bør du ha et budsjett på minst 20-30.000. I denne prisklassen kan du få enkle, men virkningsfulle videoer til bruk i sosiale medier, på nettside, i møter o.l. Ofte vil du ønske å ta steget opp til 40 – 80.000 for produksjon av filmer som er nøye planlagt og som du forventer å se målbare resultater av. Er filmens idé basert på opptak av virkelige hendelser kaller vi den gjerne for en dokumentarisk film. I motsatt ende finner du dramatiserte filmer med skuespillere og fiktive scener. På generelt grunnlag kan man si at dokumentariske filmer er rimeligere enn dramatiserte videoer.

Finn ut hva du ønsker å oppnå med bruk av video og henvend deg til et produksjonsselskap. Be gjerne om et spesifisert tilbud, slik at du selv kan vurdere om det er verdt investeringen. Ikke sammenlign tilbud ukritisk. En rimelig produksjon som er dårlig planlagt kan være en dårligere investering enn en dyrere produksjon som har et godt forarbeid inkludert i tilbudet.