Når man jobber med reklame og kampanjer i digitale kanaler er det veldig mye fokus på konvertering, der målet som regel er å få flest mulig konverteringer, enten det er registrerte e-postadresser eller salg.
 
– Dette fokuset på kortsiktige parametere har vært en utfordring for reklamebransjen, og dens kreatører, i all tid. Det er ikke til å legge skjul på at markedsførere og ledere i bedrifter ønsker å se en effekt etter kort tid. Men samtidig har mye av forskningen som har kommet i senere tid vist at den langsiktige effekten kanskje er den aller sterkeste, og er å foretrekke. I det bildet tror jeg at markedsførere ofte har godt av å gi mer åpne briefer, og stole på samarbeidspartnerne sine. I enden vil man da oppnå et enda mer effektfullt resultat.
 
ANFO forsøker hele tiden å hjelpe markedsførere i å bli bedre markedsførere, men også mer redelige og ansvarlige markedsførere. De arrangerer blant annet ANFO effekt, en case-konkurranse der de mest vellykkede markedskampanje kåres av en jury bestående av personer med ulik bakgrunn. Konkurransen ønsker å favne hele bransjen og få med flest mulige miljøer, slik at kompetansen og inspirasjonen rundt dette med å måle effekt blir spredd mest mulig ut til alle. På lang sikt håper de å få hele bransjen til å bidra til lønnsomme resultater for deres medlemmer, altså annonsørene. Men de ønsker også å øke kompetansen på det som går på måling av effekt.