Mange skeive har erfaringer om utenforskap som kan være verdifulle i møte med barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Les mer om kampanjen her.