Utfordring
I motsetning til stortingsvalg, må man i kommune- og fylkestings-valgkampen treffe med presisjon, ikke bare med dekning, men også med budskap og relevans. Å produsere annonser tilpasset hver kommune med opptil flere lokale budskap på mest effektiv måte, var derfor en utfordring som måtte løses. 

Leveranse
Et av våre viktigste bidrag var å lage en feed-basert løsning for den programmatiske display-annonseringen. Alle elementer i annonsen kunne skreddersys, enten det var bilde, tittel eller budskap. Gjennom geo-styring fikk hvert enkelt lokallag sine kandidater, med de viktigste sakene fra sitt program, enkelt sydd sammen til annonser i deres lokalmiljø.

Med denne løsningen kunne Høyre effektivt anvende over 600 unike annonser valgkampen – tilpasset det som var viktig lokalt. Annonsene hadde opptil 15 skreddersydde budskap per kommune, med flere ulike kandidater avbildet. I tillegg kjørte vi annonser med statsminister Erna Solberg og sentrale budskap for referanse, slik at vi til enhver tid hadde en benchmark å måle oss opp mot. 

Annonsene ble vist på trygge norske nettsteder, utelukkende via whitelist og direkteavtaler. Dette ga oss full kontroll på hvilke nettaviser vi var på, og med hovedvekt på lokale medier fikk vi effektivt lokale annonser i en lokal kontekst.

Videre bidro vi med tilstedeværelse i Google Ads, der Høyre både hadde regional dekning på hjertesaker og søk knyttet til valget, samt geografiskt målrettede annonser på lokale valgkampsaker. Tanken her var å dekke opp under de lokale budskapene vi kjørte på display, og være synlig på disse i søkeresultatet i Google, Bing og Yahoo.

Resultater
Resultatet var over 8 millioner visninger fordelt på utvalgte prioriterte kommuner med skreddersydde budskap for hver enkelt kommune med betydelig redusert kostnad på produksjon. Full fleksibilitet til å endre budskap i løpet av perioden basert på viktige innspill fra lokallagene, samt mulighet til å øke eller redusere trykk avhengig av hvilke tilbakemeldinger man fikk fra lokallagene, sikret effektivt gjennomslag.  

Fremgangsmåten sikret betydelig økt interaksjon og trafikk til lokale landingssider, men også økt læring på tvers av lokallagene, samtidig som lokallagene hadde kontroll på hvilke budskap og kandidater som ble annonsert.

Ved bruk av Google Ads hadde vi full tilstedeværelse både med Høyres nasjonale hjertesaker, og de lokale valgkampsakene. Om noen søkte etter “bybane over Bryggen” i Bergen, kom Høyre som omhandlet det samme opp øverst i søkeresultatet. Ved å gjøre en så stor grad av skreddersøm og en helt ny struktur, kuttet vi klikkpris med 61 %.

Vårt bidrag inngikk som en del av Høyres totale mediemix digitalt. Partiet gikk til topps i Kampanje sin kåring av partienes innsats i den digitale valgkampen. Juryen sier at “Høyre virker mest profesjonelle av alle partier”. Partiet fikk blant annet skryt for lokalt tilpassede budskap i display-annonseringen. 

«Høyres digitale valgkamp ble av uavhengige fageksperter kåret til den mest profesjonelle av samtlige i 2019. Det har vært godt å ha med både hoder og hender fra Amidays i denne hektiske og viktige perioden»
– Christian Laland, Digitalsjef i Høyre.