Trude Nergaard

Jobber i: Metro Branding AS

 

 
Trude er et kreativt oppkomme av ideer. Hun er utdannet journalist fra Norsk Journalisthøyskole, og har i tillegg fagene psykologi og pedagogikk fra Universitetet. Trude har bred erfaring som featurejournalist og portrettskribent. Hun har dessuten meget god innsikt i magasinproduksjon – både som redaktør og som konseptutvikler av nye magasiner. Levende tekster som gir leseren noe ekstra, er Trudes kjennetegn. Dessuten er hun god til å tenke helhetlig kommunikasjon hvor tekst, foto og design forsterker hverandre og snakker tydelig til målgruppen.