Marius Eriksen

Jobber i: POL
Jobbet i: Geelmuyden Kiese

 

Kommunikasjonssjef
 
Strategisk rådgiver / konsulent. 20 års erfaring innen markedsføring, PR, reklame, og digital kommunikasjon. Hjelper virksomheter å skape endring.