Bakgrunnen for endringene er at Telenor - som samfunnet for øvrig - står midt i et pågående teknologiskifte, der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på.

- Det er tøft, men helt nødvendig å endre organisering - for at Telenor skal fortsette å lede an i det digitale skiftet. Konkurransen i våre markeder er hardere enn noen gang, og for at vi skal bevare vår konkurransekraft i fremtiden, er slike endringer helt avgjørende, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Konsernsjef Sigve Brekke har tidligere varslet om hva som kan bli utfallet dersom Telenor ikke endrer seg og møter den nye konkurransen. Til E24 uttalte Brekke blant annet at Telenor som selskap kan bli borte om ti år. 

Den gamle telegiganten som kontrollerte markedene for tale, SMS og MMS, er nå i gang med å gå fra å være en tradisjonell telekomaktør til å bli en digital tjenesteleverandør. Dette krever ny kompetanse, og en mer kostnadseffektiv drift, skriver Telenor i en melding torsdag formiddag. 

- Vi tilpasser oss markeder som utvikler seg ekstremt raskt og hele Telenor-konsernet er derfor i endring. Samtidig jobber vi med å få på plass ny kompetanse i selskapet for å møte den raske teknologiske utviklingen, sier Svendsen.

Endringene innebærer å samle funksjoner innenfor drift og IT og slå sammen salg og kundebetjening i tv- og bredbåndsdivisjonen.

Telenor Norge har om lag 3900 fast ansatte ved 24 kontorer i Norge og er blant landets fremste 

Telenor Norge vil i den grad det er mulig søke å løse overtalligheten gjennom naturlig avgang.