Google Analytics har vært i markedet i ni år og har blitt verdens meste benyttede analyseverktøy for mobile apper. Rammeverket er installert i hver femte app i AppStore, og bedrifter over hele verden benytter verktøyet hver dag eneste dag – til monitorering, analyse og som viktig grunnlag for store og små beslutninger om sin egen app og videreutviklingen av denne.

Men den 31. oktober 2019 er det slutt. Da pensjoneres utviklerverktøyene til Google Analytics - både for Android og iOS - for godt. Fra denne datoen vil databasen slutte å motta data, og 31. januar neste år vil dataene slettes for godt. I tillegg vil brukere av eldre versjoner av Google Tag Manager oppleve at tagger ikke vil fungere etter mars 2020, også tagger som er uavhengig av Google.

Det finnes noen unntak for betalende Analytics 360-kunder, men signalene fra Google er ganske tydelige. For eldre Google Tag Manager kunder er det ingen unntak - her vil ting ikke fungere. Selve Urchin-rammeverket, som danner basis for Google Analytics, fungerer enda for datainnsamling, for de få aktørene som benytter dette.

Dette er første gang Google legger ned deler av plattformen, og i tillegg sletter historiske brukerdata. Bakgrunnen er det store teknologiskiftet vi har sett de siste årene innen web og apps. Brukere benytter mobile apper i større og større grad, og javascript-rammeverk som React og Angular tilbyr løsninger og funksjonalitet for både web og mobil. Google tilnærmer seg dette på flere fronter, hvorav kjøpet av Firebase i 2014 er av hovedsatsingene innen mobilteknologi.

Og nettopp der ligger løsningen. Vil du fortsette å måle på mobil – og det vil du – må du implementere Firebase.

Firebase tilbyr en rekke integrerte verktøy både for apputviklere og markedsførere, og navet i løsningen for markedsførere er Google Analytics for Firebase. Navnet er likt, men Google Analytics for Firebase skiller seg totalt fra det Google Analytics de fleste er vant med. I første rekke er det fokuset på brukere og hendelser (events) som er kraftig forsterket.

Google har med sin beslutning om å nedlegge det gamle analyseverktøyet for apps, tatt et stort steg fremover for markedsførere, UX’ere og andre som jobber med utvikling av apper.

Google har i mange år forsøkt en mer brukersentrisk tilnærming til Google Analytics, men problemet er at kjernen i gamle Google Analytics er basert på skjermvisninger (sidevisninger på web) og sesjoner. Overgangen til brukersentrisk analyse har derfor vært vanskelig, og vi har sett svært liten utvikling siden Google introduserte bruk av egendefinerte brukerIDer for flere år siden. Google Analytics for Firebase snur opp ned på dette, her er sesjoner og skjermvisninger mer som støttelementer å regne.

For å illustrere hvordan den nye verden ser ut, kan vi sammenligne analyse før og nå.

I et tenkt tilfelle har vi en app for utleie av sparkesykler. Vi sporer en rekke ting, og ønsker å sjekke sjekke utviklingen på antall sparkesykkelturer per bruker. Dette sporer vi i både ny og gammel verden ved å sende et såkalt event når brukeren leier en sparkesykkel.

Med gamle Google Analytics for apps går vi inn i eventrapportene, og finner frem riktig kategori av eventer. Vi får vite totalt antall eventer i perioden, i tillegg til antall sesjoner med minst ett event. Her er ingen info om antall leide sparkesykler per bruker, eller antall brukere som har leid sparkesykkel. Etter at du manuelt har definert et segment av brukere som har hatt et gitt event, finner du det totale antall brukere som har leid. Gjør du litt mer manuelt arbeid, kan du regne ut antall utleier per bruker. Skal du ha større periode enn tre måneder, må du regne enda mer.

Hvordan fungerer det i Google Analytics for Firebase?  Her velger vi eventet for å leie sparkesykkel. Det første datasettet som møter oss er antall brukere som har leid sparkesykkel, samt antall utleier per bruker i perioden. I tillegg ser vi direkte demografi for brukerne, og vi kan enkelt segmentere på våre egne brukeregenskaper. Hvis det er relevant, får du også antall events per sesjon.

Siden Google Analytics for Firebase er en helintegrert del av Firebase, kan eventet vi akkurat har analysert benyttes videre. Vi kan opprette et publikum (audience) som leier sparkesykler med stor hyppighet, og sende disse en pushmelding med informasjon. Eller hva med å bruke Firebase sin motor for maskinlæring for å forutse hvilke brukere som er i ferd med å leie færre sparkesykler, og så sende disse en rabattkode for neste leie?

Alt kan gjøres direkte av markedsfører eller analytiker, direkte fra brukergrensesnittet.

Det er også mulig å plukke brukere som har byttet sparkesykkel mer enn ti ganger siste uken, for så å lage en A/B-test som for eksempel viser en ny metode for å låse opp sparkesykkelen.

Kanskje det vil være gunstig å eksportere all analysedata til Google sin skyløsning BigQuery og analysere datasettet sammen de egne dataene vi samler inn fra de fysiske sparkesyklene? Er det noen karakteristika på brukere som kjører lange vs korte turer? Er det noen brukertyper som sliter mer på sparkesyklene enn andre?

Mulighetene med Firebase blir større og større når man graver under overflaten, og skiftet fra det kunstige begrepet sesjoner til brukere, er noe som passer svært godt til apper og app-analyse. Hver mobiltelefon benyttes stort sett av en bruker, og i de aller fleste tilfeller er vi ute etter å lære mer om hva brukerne våre gjør i appen. Mange apper har i tillegg innlogging, noe som er støttet i alt analysearbeid i Firebase.

Google har med sin beslutning om å nedlegge det gamle analyseverktøyet for apps, tatt et stort steg fremover for markedsførere, UX’ere og andre som jobber med utvikling av apper. I tillegg ser vi en stor grad av «Firebasetankegang» i de siste variantene av Google Analytics for web (G-tag), noe som kan indikerer at et skifte er på gang også på denne plattformen.