Kollektivselskapet har denne våren avholdt en større reklamebyråkonkurranse med 15 millioner kroner i potten. Nå har markedsdirektør Annette Skaarnæs avsluttet jakten og pekt på reklamebyrået Nord DDB som vinner av oppdraget. 

- Nord DDB leverte et konsept som tar inn over seg de større samfunnsperspektivene som Entur jobber med. Vi har mange målgrupper som skal forenes rundt ett tydelig budskap, og Nord DDB leverte et konsept som er posisjonerende, tidsriktig og elastisk, og som generelt har så mange styrker at vi også velger å jobbe videre med dette i materiell som skal lanseres i tiden fremover, sier Skaarnæs.

Dermed er reisen over for Per Høj som har hatt kunden de siste to årene. Siden våren 2017 har byrået jobbet med det statseide selskapet Entur, som samler alle Norges 60 kollektivselskaper med rutetider og priser i én og samme app. Per Høj har blant annet stått bak lanseringskampanjen som ble rullet ut i 2018 for å markedsføre det relativt ferske selskapet, som ble skilt ut fra NSB høsten 2016

- Alle finalebyråene har glitrende merittlister og besitter en spesiell evne til å omsette komplekse oppgaver til god kommunikasjon, som folk liker. I finalerunden fikk finalistene i oppgave å skisse et enkelt kommunikasjonskonsept basert på relativt begrenset innsikt. Dette er helt klart vanskelig i seg selv, og Entur er ydmyke ovenfor villigheten, investeringen og alle de timer som er nedlagt i å løse oppgaven. Løsningene for seg, vitnet om at vi åpenbart jobber med en bransje med mange kloke hoder, sier Skaarnæs.

I finalen var det etter det Kampanje kjenner til foruten Nord DDB også Kitchen, Try, Ernö og nevnte Per Høj. Totalt ble 19 byråer invitert inn i pitsjen.

- Entur er en kompleks og utfordrende kunde som gjør at vi får utnyttet hele Nord DDB sin kompetanse. De er også uvanlige i at de som en statlig aktør opererer som en tech-startup. De kombinerer størrelse med fart og en agil arbeidsstil. Det passer hvordan vi som byrå jobber som hånd i hanske, Eddie D’Sa byråleder i Nord DDB. 

I Nord DDB er kreativ leder Frank Nystuen entusiastisk.

- Entur er en fremtidsrettet og viktig aktør som alle drømmer om å få jobbe med. De har fått i oppdrag å effektivisere kollektiv-Norge, skape innovative tjenester som gjøre det enklere å reise kollektivt og få flere til å la bilen stå. Det er en stor jobb. En viktig jobb. En jobb som vil påvirke alle og gjøre Norge til et grønnere og bedre sted. Å få være deres partner i dette arbeidet er helt rått for oss som byrå, sier Frank Nystuen, kreativ leder, Nord DDB, i en melding.