Paradigm ikke bare er et verktøy – det er en game changer for digital markedsføring. Ved å gi unik innsikt i effektiviteten til markedsføringsinvesteringen, gir Paradigm bedrifter muligheten til å optimalisere strategien, øke konkrete resultater og oppnå forretningsmål. Eller for å si det enkelt; få mest mulig ut av hver krone som investeres i digital markedsføring.  Digitale kanaler vokser og tar en stadig større del av det totale markedsbudsjettet. Det blir kritisk å sikre at investeringen gir så god avkastning som overhodet mulig.

Paradigm kort forklart

  • regresjonsbasert attribusjon på daglig basis uten cookies
  • sømløs integrering av mediedata med forretningsdata som f.eks salgstall
  • en game changer for digital markedsføring

Ved å sømløst integrere mediedata med avgjørende forretningsdata som salgstall, gir Paradigm unik innsikt i effektiviteten til hver markedsføringskanal. Borte er dagene med å bruke last click målinger. Nå kan markedsførere tilskrive presis verdi til individuelle kanaler - på daglig basis.

Men hva betyr dette for bedrifter i praksis?

Enkelt sagt, mer nøyaktige målinger fører til mer nøyaktig markedsføring. Ved å identifisere kanalene som virkelig driver konverteringer og inntekter, kan man optimalisere budsjett og sammensetning av kanaler.  Ikke mer gjetning eller avhengighet av utdaterte målinger.

I dagens marked er evnen til å tilpasse seg og innovere avgjørende for suksess. Paradigm representerer et kvantesprang i digital markedsføringsteknologi, og gir nye muligheter i et raskt skiftende landskap, hvor cookies sakte, men sikkert blir borte. Ved å utnytte kraften til sanntidsdata og avansert modellering, skaper man nye muligheter for vekst og differensiering.

Dersom du vil vite mer om verktøyet Paradigm så ta gjerne kontakt med oss i EssenceMediacom.